O wsparciu finansowym na rozwój działalności gospodarczej

O wsparciu finansowym na rozwój działalności gospodarczej

Tematem ,,Śniadania z przedsiębiorcami” 11 kwietnia były dotacje na szkolenia i doradztwo dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz wsparcie na rozwój działalności gospodarczej w bieżącym roku.

Podczas spotkania dyskutowano na temat głównych założeń projektu ,,Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MŚP i ich pracowników.” Omówiono m.in. kto może wnioskować o dofinansowanie, na co można je otrzymać i w jakiej wysokości. Ponadto przeanalizowano główne założenia nowego projektu – usługi rozwojowe dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), możliwości uzyskania dofinansowania z funduszy unijnych na rozwój działalności gospodarczej w 2019 r. oraz preferencyjne pożyczki dla firm.

Zagadnienia te przybliżył animator projektu Jerzy Ostrowski oraz  Józef Wojtas, specjalista ds. funduszy europejskich Lokalnego Punktu Informacyjnego prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

 

social position