Aktualności

Nauka zawodu z prawdziwego zdarzenia

Chcąc inwestować w przyszłość zawodową częstochowskiej młodzieży, pozyskaliśmy 3,8 mln zł środków zewnętrznych na wdrożenie nowego programu stażowego.

“Czas na staż” to projekt wpisujący się w założenia miejskiego programu Teraz Lepsza Praca. Cała wartość projektu wynosi 4,2 mln zł. W jego ramach planowana jest organizacja staży uczniowskich dla 957 uczniów i uczennic, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Staże uczniowskie realizowane będą u pracodawców w wymiarze 150h/os. Każdy uczeń lub uczennica otrzyma stypendium w wysokości 80% minimalnej stawki godzinowej za pracę. W stażowym programie weźmie udział 16 częstochowskich techników i szkół branżowych I stopnia w 44 kierunkach kształcenia.

Czas na staż” ma na celu wspieranie młodych ludzi w zdobywaniu doświadczenia zawodowego oraz zapewnienie im atrakcyjnych perspektyw zatrudnienia. Praktyczne umiejętności zdobyte podczas stażu stanowią wartościowy atut na rynku pracy. Główną innowacją tego programu stażowego jest przyznanie uczestnikom wynagrodzenia za czas poświęcony na naukę zawodu. To zdecydowane wsparcie finansowe ma na celu ułatwienie młodym ludziom koncentracji na zdobywaniu przydatnych umiejętności.

Prezydent podkreśla również to, że program umożliwi uczniom szkół zawodowych i techników zdobycie cennego doświadczenia w realnym środowisku pracy, a to kluczowy element przygotowania do wejścia na rynek pracy.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego+ w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027, Priorytetu: FESL.06.00-Fundusze Europejskie dla edukacji, Działania FESL.06.03-Kształcenie zawodowe.
Łączna wartość projektu to 4 227 762,82 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa 3 804 986,53 zł.

Celem głównym projektu jest wsparcie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia w 16 technikach i szkołach branżowych I stopnia w Częstochowie poprzez uzyskanie doświadczenia i nabycie umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie w trakcie uczestnictwa w stażach.

Projekt będzie realizowany do końca sierpnia 2027 r.

Read more...

W trosce o Seniorki i Seniorów

Ciągle słychać o oszustach i złodziejach chcących okraść nas z użyciem np. fałszywych stron www czy SMS-ów. Narażone są szczególnie osoby starsze. Zwłaszcza dla nich przeznaczone jest szkolenie online 22 stycznia.  

Zupełnie bezpłatne webinarium – rodzaj seminarium/szkolenia online – jest skierowane do osób starszych jako grupy szczególnie narażonej na działania cyberprzestępców, bo szczególnie często przez nich atakowanej. Ze szkolenia mogą skorzystać jednak także osoby opiekujące się seniorkami i seniorami.

Webinarium organizują państwowe instytucje – Urząd Komisji Nadzoru Finansowego we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Całość odbywa się w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku (CEDUR).  

Szkolenie ma w przystępny sposób przybliżyć nam wiedzę o tym, w jaki sposób nasze finanse mogą zostać narażone na szwank przez oszustów korzystających z nowych technologii.  Dowiemy się, jakie są najczęstsze metody działania cyberoszustów, jak nie dać się oszukać przez telefon, jak możemy zweryfikować podmioty oferujące produkty lub usługi finansowe, w końcu – które organy i instytucje powołane są do pomocy ofiarom tego rodzaju przestępstw.

Wydarzenie zaplanowano na 22 stycznia (poniedziałek) na godz. 17.00. Potrwa ok. półtorej godziny. Logowanie uczestniczek i uczestników rozpocznie się od  godz. 16.30. Podczas webinarium odbędzie się krótka przerwa.

Najpierw trzeba się zarejestrować online – poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy na podstronie organizatora, czyli Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Można wziąć udział indywidualnie albo grupowo (za pośrednictwem domów czy klubów seniora, domów pomocy społecznej, bibliotek etc.), poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację w telefonie. Trzeba mieć dostęp do stabilnego łącza internetowego. Po rejestracji, najpóźniej do 21 stycznia otrzymamy potwierdzenie naszego udziału oraz informacje techniczne.

Na bazie informacji organizatora

obok: grafika informacyjna udostępniona przez organizatora 

Read more...

Nagrody w dziedzinie zdrowia po raz 28.

Do końca stycznia można zgłaszać kandydatki i kandydatów do nagrody im. dr. Władysława Biegańskiego za działalność w dziedzinie ochrony zdrowia oraz szczególny charakter pracy na rzecz pacjenta. 

Nagrody przyznawane są  przyznawane są od 1997 r. Zgodnie z regulaminem przyznawania Nagród Prezydenta Miasta Częstochowy przy wyborze kandydatów do Nagrody uwzględnia się osoby zatrudnione w placówkach służby zdrowia na terenie miasta. Osobom, które nie są czynne zawodowo, a spełniają ww. kryteria może być przyznana nagroda za całokształt działalności na rzecz służby zdrowia.

Kryteria, które uwzględnia się przy wyborze kandydatów do Nagrody to: pozytywne relacje z pacjentami i współpracownikami, postępowanie zgodnie z zasadami etyki zawodowej, stopień zaangażowania w podejmowaniu inicjatyw własnych w działalności na rzecz służby zdrowia, umiejętność niesienia pomocy ludziom potrzebującym, profesjonalizm, działalność społeczna na rzecz środowiska lokalnego, osiągnięcia na polu naukowym.

Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać placówki służby zdrowia, organizacje pozarządowe, pacjenci oraz Radni Miasta.

W tegorocznej edycji wnioski kandydatów do nagrody należy składać w terminie do 31 stycznia w Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa lub przesłać:
– drogą pocztową na ww. adres (o terminie wpływu nie decyduje data stempla pocztowego, lecz data wpływu wniosku do kancelarii Urzędu Miasta),
– w postaci elektronicznej z podpisem kwalifikowanym na adres info@czestochowa.um.gov.pl 

Wniosek dostępny na stronie www.czestochowa.pl

Read more...