Oświadczenie

Szanowni Państwo
W ostatnich dniach usłyszałem od Was wiele ważnych słów, różnorodnych, często przeciwstawnych opinii na tematy światopoglądowe.
Dziękuję za to, że to właśnie ze mną chcecie dzielić się swoimi obawami, troskami, spostrzeżeniami. Częstochowa od zawsze była wielokulturowa, to tu obok siebie zgodnie żyli wyznawcy różnych religii, osoby o różnej narodowości. Jestem dumny, że mieszkamy w mieście, które historycznie jest symbolem otwartości a i dziś będąc duchową stolicą Polski dba o przestrzeganie wartości tolerancji, szacunku i dialogu.
Istotą każdego społeczeństwa są dobre relacje między ludźmi. Dlatego nie ma mojej zgody na brak szacunku dla drugiego człowieka, na brak pomocy tym, którzy tego potrzebują, na ignorancję, dyskryminację, przekraczanie granic dobrych, ludzkich, prawdziwych zasad społecznych.
Nie ma zgody na mowę nienawiści.
Drogie Częstochowianki i drodzy Częstochowianie, odnośmy się do siebie z szacunkiem oraz poszanowaniem swoich praw. Nie oceniajmy się ze względu na przynależność do partii politycznej, wyznanie, kolor skóry, orientację seksualną czy prezentowany światopogląd. Zmieniajmy świat na lepsze dzięki rozmowom, zrozumieniu siebie nawzajem.
Nie walczmy, współdziałajmy dla wspólnego dobra. Budujmy wielkie rzeczy drobnymi, codziennymi gestami dobrej woli. Możemy się różnić, możemy mieć różne poglądy, każdy ma prawo je wyrażać – i w Częstochowie dbamy by tak właśnie było – ale wyrażając siebie pamiętajmy o prawach i uczuciach innych. Bądźmy dobrzy dla siebie i innych, dbajmy o każdego i o całą Częstochowę – miejsce przyjazne dla wszystkich, bo przez nas wszystkich wspólnie tworzone.

Z wiarą w Waszą dobrą energię i dobre serca,
pozdrawiam serdecznie
Krzysztof Matyjaszczyk

social position