DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ZST

DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ZST

Cykliczne wydarzenie w Zespole Szkół Technicznych służyło m.in. zachęceniu młodzieży do wyboru szkoły zapewniającej zdobycie konkretnego zawodu. Tym razem w centrum uwagi znalazła się architektura krajobrazu.

Na Dzień Przedsiębiorczości, który odbył się 15 grudnia, zaproszono przedstawicieli instytucji miejskich, częstochowskiej filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, dyrektorów i nauczycieli szkół z Częstochowy i powiatu, a także reprezentantów firm współpracujących z Zespołem Szkół Technicznych.

Zastępca prezydenta Częstochowy Ryszard Stefaniak podkreślił znaczenie stałej współpracy pomiędzy szkołami zawodowymi i pracodawcami, która przyczynia się do świadomego wyboru przez młodzież przyszłego zawodu.

ZST oferuje kilka kierunków kształcenia i może pochwalić się współpracą z wieloma firmami i uczelniami. Wśród specjalności do wyboru są głównie zawody budowlane, ale także architektura krajobrazu, która była głównym tematem piątkowego spotkania.

Uczniowie przygotowali też skecz „Przyjęcie do pracy” –  prezentujący przebieg rozmowy kwalifikacyjnej – a także zabawne dedykacje muzyczne dla przedstawicieli różnych zawodów. Swoimi wokalnymi umiejętnościami pochwaliły się uczennice kierunku ,,technik budowlany”. Z kolei uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych wzięli udział w warsztatach fotowoltaicznych (czyli związanych z techniką przetwarzania światła słonecznego na energię elektryczną), prowadzonych przez nauczycielkę kształcącą w zawodzie ,,technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej”.

Młodzież z ZST mówiła także m.in. o nauczaniu Karola Wojtyły w kwestii pracy, jej wartości i roli, jaką odgrywa w życiu człowieka. Przedstawiono również dwie prezentacje multimedialne poświęcone pracy architektów krajobrazu – pierwsza przybliżyła specyfikę tego zawodu, a druga dotyczyła praktyk zawodowych w Hiszpanii.

Agnieszka Pilawska-Błaut z Urzędu Miasta Częstochowy wręczyła nagrody uczniom ZST, którzy zwyciężyli w konkursie „Zawód i szkoła przyszłości”.

Podczas Dnia Przedsiębiorczości podpisano również umowy o współpracy i objęciu szkoły patronatem przez kolejne firmy.

na podst. informacji z Zespołu Szkół Technicznych, mb 

 

social position