Invest in Częstochowa

Na terenie Częstochowy, od połowy 2014 roku funkcjonują z powodzeniem dwie Specjalne Strefy Ekonomiczne: Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna i Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro – Park Mielec. Do dnia dzisiejszego, na częstochowskich terenach objętych statusem SSE działa w sumie 17 przedsiębiorstw. Nakłady inwestycyjne już poczynione jak i te zawarte w listach intencyjnych to prawie 1 miliard 267 milionów 600 tysięcy złotych, a zatrudnienie wynosi 5358 osób. Dominującą branżą jest branża samochodowa oraz hutnictwo szkła ale z powodzeniem rozwija się także przetwórstwo metali i polimerów. Na potrzeby przedsiębiorców i pracowników nie tylko strefowych budowane są nowe drogi oraz tworzone nowe linie autobusowe.

Edukacja zwodowa i techniczna

Odbudowa struktur edukacji zawodowej w Częstochowie jest najważniejszym celem przyświecającym rozwojowi miasta poprzez wykwalifikowanych pracowników, którzy będą wstanie sprostać zapotrzebowaniu firm budujących swoje centra produkcyjne, obsługi w naszym mieście. Powrót edukacji zaowodowej to także ogromna szansa dla młodych ludzi, którzy po ukończeniu szkoły zawodowej mogą podjąć pracę i dodatkowo studiować poszeszając swoje kwalifikacje.

tlp_small2

Teraz Lepsza Praca to program mający na celu wsparcie pracowników w poszukiwaniu lepszych zarobków i stabilniejszego zatrudnienia, a pracodawców w przestrzegenaiu aktualnych trendów dotyczących zatrudniania pracowników.

Specjalne Strefy
Ekonomiczne
w Częstochowie

W moim przekonaniu specjalne strefy ekonomiczne to warunek konieczny w ofercie inwestycyjnej każdego dobrze rozwijającego się miasta w Polsce. Doświadczenia Częstochowy pokazują, że inwestycje w strefie ekonomicznej po prostu są opłacalne – zarówno dla firmy, która korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego, jak i dla mieszkańców, którzy otrzymują nowe miejsca pracy. Poza przywilejami strefowymi, przedsiębiorstwa inwestujące w Częstochowie mogą liczyć na wyjątkowo korzystne zwolnienia z podatku od nieruchomości. Dlatego prezentowane tereny inwestycyjne o łącznej powierzchni 71 ha to najlepsza lokalizacja dla nowych inwestycji. Zachęcam do inwestowania w Częstochowie!


se_ksse
se_mielec

Wydzielone tereny z uprzywilejowanymi zasadami prowadzenia inwestycji. W Częstochowie są to dwie strefy: Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Specjalna Strefa Ekonomiczna EUROPARK MIELEC (zarządzana przez ARP S.A.).

1,3
miliarda złotych inwestycji

18
milionów złotych inwestycji miejskich

71
hektarów terenów inwestycyjnych

999
nowych miejsc pracy

ŚRODKI Z EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO

Częstochowa zamierza skorzystać z nowej linii kredytowej w Europejskim Banku Inwestycyjnym. To niskooprocentowane środki, które umożliwią realizację inwestycji miejskich, w tym współfinansowanych z Unii Europejskiej. Polityka kredytowa miasta jest pozytywnie oceniana przez agencję ratingową Fitch oraz NIK. Obecny poziom zadłużenia miasta przekładający się na statystycznego mieszkańca Częstochowy jest blisko 10-krotnie niższy od przypadającego na mieszkańca długu Skarbu Państwa.  

(więcej…)

ROK 2020 – INWESTYCYJNE PODSUMOWANIE

Z dużych zadań – ukończenie Promenady Śródmiejskiej i Parku Wodnego, ciąg dalszy robót na Starym Rynku; z mniejszych – cały szereg remontów w szkołach i przedszkolach, kolejne odcinki nowej kanalizacji. To wszystko udało się miejskiemu Wydziałowi Inwestycji i Zamówień Publicznych w poprzednim roku. Wydział realizował też gros zwycięskich zadań BO.

(więcej…)

NOWA ULICA SUCHA

Na Zawodziu powstała nowa droga. Jej budowa to efekt realizacji programu Lepsza Komunikacja w Częstochowie.

Kosztująca 2,4 mln zł inwestycja dotyczyła nie tylko budowy samej drogi ale też chodnika, miejsc postojowych, czy zjazdów indywidualnych i publicznych. Ponadto przebudowana została sieć teletechniczna, powstał nowy kanał deszczowy i zatoki postojowe. Nowa ulica została też dodatkowo oświetlona.