Porady prawne

bezpłatnie w naszym mieście!

Kto może bezpłatnie korzystać z porad prawnych?

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest wszystkim Częstochowianom w każdy wtorek w Urzędzie Miasta, ul. Śląska 11/13 pok. 131 od godziny 15:00 do 17:00. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 34 37 07 363.

Dodatkowo:

  • młodzież do 26. roku życia,
  • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
  • seniorzy po ukończeniu 65 lat,
  • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
  • kombatanci,
  • weterani,
  • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

mogą skorzystać z darmowych porad prawnych codziennie w Urzędzie Miasta, ul. Śląska 11/13, pok. 23 od 7:30 do 15:30 (tel. 034 37 07 250).

ponad
0
w 2017 roku skorzystało już z bezpłatnych porad prawnych