Teraz Lepsza Praca

Nowe miejsca pracy dla Częstochowian były jednym z priorytetów moich działań w ostatnich latach. Wyznaczyłem sobie jasny cel: nowi inwestorzy, nowe miejsca pracy, mniejsze bezrobocie. Dziś stopa bezrobocia jest najmniejsza od dekady, a wiele firm szuka pracowników.

Lepsza Praca to taka, która spełnia oczekiwania, daje satysfakcję, poczucie bezpieczeństwa, umożliwia rozwój oraz spełnienie ambicji. Częstochowski rynek pracy powinien przede wszystkim, stać się rynkiem pracodawcy wrażliwego społecznie, który dba o swojego pracownika wiedząc, że jest to jego największy kapitał.

Link: terazlepszapraca.czestochowa.pl

Program Fair Play

Program “Fair Play” ma zachęcić pracodawców do podnoszenia standardów zatrudnienia.

W ramach programu została opracowana uchwała, na mocy której wyższe wynagradzanie pracowników i stosowanie umów o pracę, stanie się jednym z kryteriów przyznawania ulg w podatkach dla przedsiębiorców. Program “Fair Play” to również Rzecznik Praw Pracownika, którego rolą będzie promowanie uczciwego zatrudnienia.

Chcemy zachęcić pracodawców do bardziej odpowiedzialnej polityki zatrudnienia, dającej bezpieczeństwo, poczucie szacunku i stabilności pracownikom. Chcemy, aby na rynku pracy w Częstochowie obowiązywały zasady fair play, a przedsiębiorców działających według tych reguł będziemy odznaczać Certyfikatem Lepszej Pracy.

Ulgi premiujące pracodawców

  • brak umów “śmieciowych”
  • min. 80% umów o pracę stałych
  • brak agencji pracy tymczasowej

Rzecznik Praw Pracownika

Wsparcie przez Prezydenta pracowników, kiedy łamane są ich prawa. Działania promujące uczciwe zatrudnianie pracowników.

Certyfikat Lepsza Praca

przyznawany pracodawcom, którzy spełniają określone warunki zawarte w regulaminie konkursu

Cel: Twój Rozwój

Masz pracę, ale nie spełnia ona Twoich oczekiwań? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje, rozwijać się? Program Cel:Twój Rozwój jest właśnie dla Ciebie.
W znalezieniu lepszej pracy czy kwalifikacji poszukiwanych na rynku, pomogą Wam szkolenia i kursy podnoszące Wasze kompetencje.
Pomoże Wam w tym Akademia Rozwoju Kompetencji, z której może skorzystać 200 osób chcących zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy czy projekt “Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MSP i ich pracowników”, dzięki któremu prawie 6,5 tys. osób zostanie przeszkolonych, a ponad 1700 firm skorzysta z dotacji do 100 tys. zł.

Akademia Rozwoju Kompetencji

Wzrost konkurencyjności na rynku pracy 200 osób dorosłych poprzez nabywanie, podnoszenie lub uzupełnienie kompetencji to główny cel projektu.

2 mln
81 tys.

łączna wartość projektu „Akademia rozwoju kompetencji”

Centrum Usług Rozwojowych

Projekt skierowany jest do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które stawiają na rozwój, podnoszenie i uzupełnianie kwalifikacji swojej kadry.

65 mln
684 tys.

łączna wartość projektu „Centrum Usług Rozwojowych”

Zawodowa współpraca

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności na rynku pracy absolwentów 11 częstochowskich szkół zawodowych. Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 2 212 uczniów i uczennic.

12 mln
458 tys.

łączna wartość projektu „Zawodowa wpółpraca”

Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci

W ramach projektu zostanie utworzonych 10 nowych miejsc w Filii Żłobka Miejskiego „Reksio”oraz utworzenie Klubu Dziecięcego “Maluch”. Drugą formą wsparcia jest refundacja kosztów zatrudnienia niani dla rodziców powracających do pracy.

 2 mln
150 tys.

łączna wartość projektu „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci”

Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start

W ramach projektu częstochowskie szkoły zawodowe zostaną wyremontowane i doposażone. Zostaną stworzone warunki do nauki zawodu odzwierciedlających naturalne warunki pracy.

3 mln
823 tys.

łączna wartość projektu „Zawodowa wpółpraca”

Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci II

Formą wsparcia w ramach projektu jest refundacja kosztów zatrudnienia niani dla rodziców powracających do pracy po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym. Refundacja obejmie aż 85% wszystkich poniesionych kosztów. Zaplanowano również utworzenie 10 nowych miejsc w Filii Żłobka Miejskiego „Reksio” przy ul. Sportowej.

1 mln
578 tys.

łączna wartość projektu „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci”

Centrum Lepszych
Miejsc Pracy

Częstochowie udało się podwoić liczbę nowych miejsc pracy. Teraz trzeba zadbać o to, by były to miejsca lepsze i bezpieczne, by ilość przeszła w jakość. Dlatego powstało Centrum Lepszych Miejsc Pracy, dzięki któremu bez wychodzenia z domu pracownik może znaleźć pracę, a firmy fachowców.

Centrum to miejsce łączące nasze dotychczasowe działania. To miejsce, w którym “spotkają się” pracodawcy z pracownikami, a także uczniami szkół. Wystarczy kliknąć praca.czestochowa.pl.

Znajdź pracę w Częstochowie

praca.czestochowa.pl

Kompleksowe informacje na temat pracowników, pracodawców, zawodów oraz uczelni w Częstochowie zebrane w jednym miejscu.

Startup Stock Photos