Lepsza komunikacja

Program Lepsza Komunikacja w Częstochowie powstał w celu poprawy komunikacji w mieście. Tak, aby mieszkańcy odczuli realną poprawę w poruszaniu się po Częstochowie. Program obejmuje trzy płaszczyzny działań: komunikację drogową, komunikację publiczną oraz komunikację rowerową.

Dzięki wspólnej wizji rozwoju oraz współpracy Urzędu Miasta z  jednostkami podległymi, Częstochowa stanie się miastem przyjaznym dla kierowców, rowerzystów oraz pieszych.

Prowadzone działnia zostały podzielone na trzy obszary

Komunikacja drogowa

Priorytetem w ulepszeniu komunikacji jest rozbudowa układu drogowego w mieście, oraz poprawa już istniejących szlaków komunikacyjnych. Każdego roku walczymy o kolejne kilometry wylanego asfaltu i analizy ruchu w naszym mieście tak aby zarówno umożlić wygodny przezjazd jak i dojazd służb zapewniających bezpieczeństwo naszemu miastu

Komunikacja publiczna

Rozbudowa infrastukrutry komunikacji publicznej oraz taboru tramwajów i autobusów to rozwiązania zapewniające mniejsze korki, a co ważniejsze niskoemisyjny transport. Nowoczesne przystanki, centra przesiadkowe i zintegrowany system transportu publicznego są priorytetowe.

Komunikacja rowerowa

Rowery są z nami od zawsze, niestety przez lata były wypierane przez samochody w ramach budowy infrasturktury drogowej. Od kilku lat staramy się odbudować zaufanie rowerzustów do bezpiecznego poruszania się w przestrzeni miejskiej oraz międzygminnej.

niemal
0
od 2010 roku na inwestycje drogowe w Częstochowie!

Inwestycje drogowe

To, że w ostatnich latach w Częstochowie zrealizowaliśmy i realizujemy tak wiele inwestycji drogowych zawdzięczamy w dużej mierze funduszom unijnym i innym zewnętrznym środkom. Dobra infrastruktura drogowa, przyjazna dla wszystkich użytkowników to dla nas jeden z priorytetów i podstawa nowoczesnego miasta

ok. 110 km

przebudowanych dróg

1 330

nowych opraw oświetleniowych LED

Komunikacja publiczna

Inwestycje w nowe autobusy to kolejny etap wymiany taboru MPK i rozwoju transportu niskoemisyjnego w mieście. Nowe autobusy wpłyną korzystnie nie tylko na komfort pasażerów, ale także na środowisko

ponad
0
PLN
Inwestycji w trakcję tramwajowa
0
zakupionych niskoemisyjnych autobusów

Rowerowa Częstochowa

Nowe drogi rowerowe czy wprowadzenie roweru miejskiego to dopiero początek zmian. Chcemy, aby ci, którzy korzystają z rowerów mogli zdrowo i wygodnie dojechać do celu.

76 km

dróg rowerowych, do 2020 aż 100 km!

5

stacji naprawczych

185

rowerów miejskich

Rowery w Alejach, czyli…pieszy zawsze pierwszy

Pieszy zawsze pierwszy to hasło przewodnie miejskiej akcji promującej poszanowanie dla wspólnej przestrzeni w miejscach, gdzie mogą poruszać się zarówno piesi, jak i rowerzyści. Symbolem akcji są banery, które zawisły w częstochowskiej alei Najświętszej Maryi Panny. Akcję wspiera policja i środowisko rowerzystów. (więcej…)

Umowa na przebudowę DK-46 podpisana

W ramach przebudowy ponad 7-kilometrowego odcinka DK-46 w Częstochowie, powstanie 1,7 km nowego połączenia, które komunikacyjnie odciąży południowo-zachodnią część centrum miasta. Inwestycja to ważny etap modernizacji miejskiego układu drogowego i połączenia go z węzłami budowanej obwodnicy autostrady A1. Wartość umowy na projekt i wykonanie to blisko 98 mln zł.    

(więcej…)