Lepsza komunikacja

Program Lepsza Komunikacja w Częstochowie powstał w celu poprawy komunikacji w mieście. Tak, aby mieszkańcy odczuli realną poprawę w poruszaniu się po Częstochowie. Program obejmuje trzy płaszczyzny działań: komunikację drogową, komunikację publiczną oraz komunikację rowerową.

Dzięki wspólnej wizji rozwoju oraz współpracy Urzędu Miasta z  jednostkami podległymi, Częstochowa stanie się miastem przyjaznym dla kierowców, rowerzystów oraz pieszych.

Link: lepszakomunikacja.czestochowa.pl

Prowadzone działania zostały podzielone na trzy obszary

Komunikacja drogowa

Priorytetem w ulepszeniu komunikacji jest rozbudowa układu drogowego w mieście, oraz poprawa już istniejących szlaków komunikacyjnych. Każdego roku walczymy o kolejne kilometry wylanego asfaltu i analizy ruchu w naszym mieście tak aby zarówno umożlić wygodny przezjazd jak i dojazd służb zapewniających bezpieczeństwo naszemu miastu

Komunikacja publiczna

Rozbudowa infrastukrutry komunikacji publicznej oraz taboru tramwajów i autobusów to rozwiązania zapewniające mniejsze korki, a co ważniejsze niskoemisyjny transport. Nowoczesne przystanki, centra przesiadkowe i zintegrowany system transportu publicznego są priorytetowe.

Komunikacja rowerowa

Rowery są z nami od zawsze, niestety przez lata były wypierane przez samochody w ramach budowy infrasturktury drogowej. Od kilku lat staramy się odbudować zaufanie rowerzustów do bezpiecznego poruszania się w przestrzeni miejskiej oraz międzygminnej.

niemal
0
od 2010 roku na inwestycje drogowe w Częstochowie!

Inwestycje drogowe

To, że w ostatnich latach w Częstochowie zrealizowaliśmy i realizujemy tak wiele inwestycji drogowych zawdzięczamy w dużej mierze funduszom unijnym i innym zewnętrznym środkom. Dobra infrastruktura drogowa, przyjazna dla wszystkich użytkowników to dla nas jeden z priorytetów i podstawa nowoczesnego miasta

ok. 110 km

przebudowanych dróg

1 330

nowych opraw oświetleniowych LED

Komunikacja publiczna

Inwestycje w nowe autobusy to kolejny etap wymiany taboru MPK i rozwoju transportu niskoemisyjnego w mieście. Nowe autobusy wpłyną korzystnie nie tylko na komfort pasażerów, ale także na środowisko

ponad
0
PLN
Inwestycji w trakcję tramwajowa
0
zakupionych niskoemisyjnych autobusów

Rowerowa Częstochowa

Nowe drogi rowerowe czy wprowadzenie roweru miejskiego to dopiero początek zmian. Chcemy, aby ci, którzy korzystają z rowerów mogli zdrowo i wygodnie dojechać do celu.

76 km

dróg rowerowych, do 2020 aż 100 km!

5

stacji naprawczych

185

rowerów miejskich

Nagrody w ramach miejskich programów

Znamy już tegoroczne laureatki i laureatów nagród i wyróżnień Prezydenta Miasta Częstochowy w ramach programów „Teraz Lepsza Praca”, „Lepsza Komunikacja w Częstochowie”, „Częstochowa Wspiera Seniorów”  i  „Przyjazna Częstochowa”. Okazją do ich wręczenia było noworoczne spotkanie w Filharmonii Częstochowskiej.

(więcej…)

Most na Zawodziańskiej już po remoncie

Przebudowa mostu nad Wartą w częstochowskiej dzielnicy Mirów trwała od sierpnia. Inwestycja kosztowała ponad 10,6 mln zł, z czego 4,44 mln stanowiło dofinansowanie zdobyte ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa. Remont poprawił komfort i bezpieczeństwo pieszych oraz kierowców w obrębie mostu i na odcinku ulicy Zawodziańskiej.

(więcej…)

TESTY ŚWIETLNYCH TABLIC PRZY PRZYSTANKACH

Trwają testy systemu informacji dla pasażerów przy przystankach komunikacji miejskiej w Częstochowie. Tablice z wyświetlaczami docelowo staną w 50 lokalizacjach, w tym przy budowanych centrach przesiadkowych. Informacje wyświetlane obecnie na tablicach są na razie tylko testem wdrażanego systemu.         

(więcej…)