Poznajcie mnie bliżej

Energia, wytrwałość i otwartość – te trzy elementy zawsze towarzyszą moim działaniom. Wytrwałości nauczyli mnie rodzice, którzy zawsze mobilizowali mnie do ważnych i potrzebnych rzeczy. Energię czerpię z codziennych rozmów z mieszkańcami, których zdanie i opinie są dla mnie – prezydenta Częstochowy – najlepszym drogowskazem. Otwartość pozwala mi dostrzegać i urzeczywistniać kompromisy tam, gdzie inni widzą jedynie swoje racje.

We wszystko, co robię, wkładam maksimum zaangażowania, a priorytetem są dla mnie potrzeby innych. Jako prezydent myślę o Częstochowianach, jako ojciec o moich dzieciach, jako samorządowiec o przyszłości Częstochowy i jej rozwoju. Zawsze też szukam pozytywnych rozwiązań. Kierując się tymi zasadami pełniłem w życiu już wiele odpowiedzialnych społecznie funkcji.

Na Politechnice Częstochowskiej – oprócz uzyskania tytułu magistra inżyniera budownictwa – miałem możliwość pracy z młodymi ludźmi. Jako przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego i członek organizacji studenckich współorganizowałem juwenalia, jesienie studentów, festiwale muzyki studenckiej “FAMA” oraz obozy studenckie i adaptacyjne.

Wiem, że ciągle mogę się wiele nauczyć dlatego ukończyłem Studia Podyplomowe na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej – Ekonomika i Zarządzanie Menadżerskie oraz Zarządzanie Instytucjami Samorządowymi – a następnie w Wyższej Szkole Biznesu menadżerskie studia podyplomowe Executive MBA.

Rozpoczynając swoją samorządową drogę pełniłem funkcję przewodniczącego Rady Dzielnicy Raków. Później zasiadałem w częstochowskiej Radzie Miasta, przez prawie dwa lata byłem jej wiceprzewodniczącym. Z samorządem związałem się także zawodowo, pracując jako zastępca naczelnika w Starostwie Powiatowym.

W 2007 roku mieszkańcy zdecydowali o moim wyborze do Sejmu RP. Byłem posłem pracującym w komisji finansów publicznych, a później komisji śledczej ds. nacisków. Oprócz tego brałem udział w pracach komisji infrastruktury. Pełniłem również funkcję wiceprzewodniczącego Zespołu Parlamentarnego Województwa Śląskiego. We wcześniejszych latach byłem przewodniczącym Rady Miejskiej Federacji Młodych Socjaldemokratów w Częstochowie, później przewodniczącym Rady Miejskiej SLD w Częstochowie i wiceprzewodniczącym Rady Wojewódzkiej SLD w Katowicach.

Każda z tych dróg wiele mnie nauczyła, pozwoliła zrozumieć co jest najważniejsze i czym należy się kierować. Każde z tych doświadczeń prowadziło mnie do tego, kim jestem dziś, prezydentem Częstochowy. Sprawując tę funkcję staram się być zawsze blisko spraw mieszkańców, wspierać rozwój miasta, walczyć o lepszą pracę, lepszą komunikację, o lepsze życie po prostu. Chcę, by każdy kto mieszka w Częstochowie, był z tego dumny, tak jak ja jestem dumny z jej mieszkańców. Bo Częstochowianie to ludzie aktywni, odpowiedzialni społecznie, empatyczni, budujący razem ze mną przyszłość Częstochowy. Właśnie dzięki Częstochowianom wiem, że warto dalej podążać drogą na której jestem, za co serdecznie dziękuję.