Poznajcie mnie bliżej

Energia, wytrwałość i otwartość – te trzy elementy zawsze towarzyszą moim działaniom. Wytrwałości nauczyli mnie rodzice, którzy zawsze mobilizowali mnie do ważnych i potrzebnych rzeczy. Energię czerpię z codziennych rozmów z mieszkańcami, których zdanie i opinie są dla mnie – prezydenta Częstochowy – najlepszym drogowskazem. Otwartość pozwala mi dostrzegać i urzeczywistniać kompromisy tam, gdzie inni widzą jedynie swoje racje.

We wszystko, co robię, wkładam maksimum zaangażowania, a priorytetem są dla mnie potrzeby innych. Jako prezydent myślę o Częstochowiankach i Częstochowianach, jako ojciec o moich dzieciach, jako samorządowiec o przyszłości Częstochowy i jej rozwoju. Zawsze też szukam pozytywnych rozwiązań. Kierując się tymi zasadami pełniłem w życiu już wiele odpowiedzialnych społecznie funkcji.

Na Politechnice Częstochowskiej – oprócz uzyskania tytułu magistra inżyniera budownictwa – miałem możliwość pracy z młodymi ludźmi. Jako przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego i członek organizacji studenckich współorganizowałem juwenalia, jesienie studentów, festiwale muzyki studenckiej “FAMA” oraz obozy studenckie i adaptacyjne.

Wiem, że ciągle mogę się wiele nauczyć dlatego ukończyłem Studia Podyplomowe na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej – Ekonomika i Zarządzanie Menadżerskie oraz Zarządzanie Instytucjami Samorządowymi – a następnie w Wyższej Szkole Biznesu menadżerskie studia podyplomowe Executive MBA.

Rozpoczynając swoją samorządową drogę pełniłem funkcję przewodniczącego Rady Dzielnicy Raków. Później zasiadałem w częstochowskiej Radzie Miasta, przez prawie dwa lata byłem jej wiceprzewodniczącym. Z samorządem związałem się także zawodowo, pracując jako zastępca naczelnika w Starostwie Powiatowym.

W 2007 roku mieszkanki i mieszkańcy zdecydowali o moim wyborze do Sejmu RP. Byłem posłem pracującym w komisji finansów publicznych, a później komisji śledczej ds. nacisków. Oprócz tego brałem udział w pracach komisji infrastruktury. Pełniłem również funkcję wiceprzewodniczącego Zespołu Parlamentarnego Województwa Śląskiego. We wcześniejszych latach byłem przewodniczącym Rady Miejskiej Federacji Młodych Socjaldemokratów w Częstochowie, później przewodniczącym Rady Miejskiej SLD w Częstochowie i wiceprzewodniczącym Rady Wojewódzkiej SLD w Katowicach.

Każda z tych dróg wiele mnie nauczyła, pozwoliła zrozumieć co jest najważniejsze i czym należy się kierować. Każde z tych doświadczeń prowadziło mnie do tego, kim jestem dziś, prezydentem Częstochowy. Sprawując tę funkcję staram się być zawsze blisko spraw mieszkańców, wspierać rozwój miasta, walczyć o lepszą pracę, lepszą komunikację, o lepsze życie po prostu. Chcę, by każdy kto mieszka w Częstochowie, był z tego dumny, tak jak ja jestem dumny z jej mieszkańców. Bo Częstochowianki i Częstochowianie to ludzie aktywni, odpowiedzialni społecznie, empatyczni, budujący razem ze mną przyszłość Częstochowy. Właśnie dzięki Częstochowianom wiem, że warto dalej podążać drogą na której jestem, za co serdecznie dziękuję.