Budżet obywatelski

Jednym z ważniejszych dla mnie działań, których podjąłem się jako Prezydent, było wprowadzenie w Częstochowie budżetu obywatelskiego. Wszystkie dokumenty zostały stworzone wspólnie z mieszkańcami, w partnerstwie z organizacją pozarządową, która towarzyszy nam w tym procesie od początku.
Jestem dumny, że w Częstochowie idea partycypacji obywatelskiej jest żywa, a samorząd i mieszkańcy wzajemnie wspierają się we wspólnym podejmowaniu decyzji. Dzięki temu każda mieszkanka i mieszkaniec ma możliwość zgłoszenia propozycji projektu oraz decydowania o tym, w jaki sposób wydać część budżetu gminnego. Każdy z nas ma inne potrzeby i oczekiwania związane zarówno z rozwojem miasta, jak i swojego najbliższego otoczenia. Budżet obywatelski sprawia, że bez względu na wiek, płeć czy pozycję społeczną, każdy z mieszkańców może mieć wpływ na to, co dzieje się w jego środowisku.
Cieszę się, że już kolejny rok z rzędu budżet obywatelski funkcjonuje w naszym mieście, a mieszkańców, którzy składając projekty i głosując, angażują się w życie lokalnej społeczności, wciąż przybywa.

 

Karmniki dla wiewiórek

Esensją budżetu obywatelskiego realizowanego w naszym mieście jest projekt zrealizowany w edycji 2016 i zgłoszony przez 8letnią Alicję Gębuś, czyli budowa karmików dla wiewiórek w częstochowskich parkach. Młode pokolenie Częstochowian dbające o przyrodę i wykorzystujące do tego narzędzia jakie daje budżet obywatelski oddają w pełni charakter i cel tego przedsięwzięcia!

Od remontu do zajęc tanecznych

Działania i decyzje podejmowane bezpośrednio przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego są niemalże nieskrępowane i skrywają mnóstwo pomysłów i działań. Chociażby remomont lokalnej biblioteki. Budżet obywatelski pozwala nam także na bliższe spojerzenie na miasto oczami mieszkańców co czasem z prerpsektywy mnogości zadań samorządowych może być niedostrzezone. Przykładem będą potrzeby dodatkowych stojaków rowerowych, materiałów edukacyjnych, czy zajęć tanecznych lub sportowych.

Sprawdź efekty Budżetu Obywatelskiego w swojej dzielnicy!

5 738 869 zł
2015

6 661 679 zł
2016

6 661 679 zł
2017

8 735 830 zł
2018

BŁESZNO

223 563 zł
2017

 • Samochód ratownictwa technicznego z przyczepą dla OSP Błeszno
 • Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych dla OSP Brzeziny Wielkie
 • Warsztaty artystyczne w przedszkolu nr 19
 • Droga w ulicy Różanej
 • Obsadzenie zielenią wysepki na skrzyżowaniu ulic Bohaterów Katynia i Brzezińskiej

222 974 zł
2016

 • Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół nr 2, ul. Wirażowa w Częstochowie
 • Zakup sprzętu ratownictwa technicznego i drogowego dla OSP Brzeziny Wielkie
 • Festyn na Błesznie „Strażacy Dzieciom”
 • Remont chodnika przy ul. Bugajskiej
 • Kosze na śmieci w dzielnicy Błeszno
 • Festyn sąsiedzki na Błesznie
 • Montaż tablic informacyjnych w dzielnicy Błeszno
 • Zajęcia Nordic Walking w dzielnicy Błeszno

191 629 zł
2015

 • Remont chodnika i podjazdów dla OSP Błeszno
 • Remont nawierzchni ul. Długiej na odcinku nawierzchni gruntowej
 • Zorganizowanie festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka na rzecz lokalnej społeczności dzielnicy Błeszno

DŹBÓW

223 563 zł
2017

 • Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla jednostek OSP Kuźnica Marianowa i OSP Liszka Dolna
 • Wykonanie oświetlenia ulic Tymiankowej i Skrzypowej
 • Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży
 • Spotkania autorskie w Filii nr 22

257 073 zł
2016

 • Zakup zestawu ratownictwa medycznego PSP R1 dla OSP Kuźnica Marianowa
 • Zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych dla OSP Liszka Dolna
 • Remont sal lekcyjnych oraz korytarzy w budynku Gimnazjum nr 21, ul. Powstańców Warszawy w Częstochowie
 • Remont łazienki w Miejskim Przedszkolu nr 30

161 997 zł
2015

 • Rewitalizacja stadionu rugby przy ul. Kopalnianej
 • Plac zabaw dla dzieci i dorosłych w dzielnicy Dźbów

GRABÓWKA

223 563 zł
2017

 • Nowoczesny plac zabaw przy SP nr 29
 • Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży

156 145 zł
2016

 • Plac rekreacji ruchowej przy Szkole Podstawowej nr 29 i Gimnazjum nr 14
 • Pracownia terminalowa w Gimnazjum 14
 • Budowa przystanków autobusowych na ul. Ikara (na odcinku od ul. Radomskiej do ul. Rocha)
 • Zakup i montaż luster na skrzyżowaniach ul. Pawiej i ul. Skwerowej
 • Ławki na terenie Szkoły Podstawowej nr 29 w Częstochowie
 • Ławki przed szkołą w Gimnazjum nr 14

132 947 zł
2015

 • Zakup stojaków rowerowych

LISINIEC

223 563 zł
2017

 • Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej nr 13 i Gimnazjum nr 13
 • Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży

256 818 zł
2016

 • Remont chodnika ulica Łomżyńska
 • Renowacja kapliczki i uporządkowanie pasa zieleni na zbiegu ulic Wręczyckiej, Łęczyckiej i Wielkoborskiej

217 845 zł
2015

 • Budowa placu zabaw dla dzieci i siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 37
 • Utworzenie mobilnej pracowni multimedialnej w Gimnazjum nr 13
 • Plac zabaw dla dzieci i dorosłych w dzielnicy Lisiniec
 • Ławki i kosze – ul. Wręczycka
 • Uspokojenie ruchu w części dzielnicy Lisiniec
 • Zakup stojaków rowerowych

OSTATNI GROSZ

223 563 zł
2017

 • Rewitalizacja okolicy wejścia do Szkoły Podstawowej nr 8 i Gimnazjum nr 8.
 • Siłownia pod chmurką
 • Zazielenienie Grosza
 • Ostatni Grosz TAŃCZY!
 • Poprawa bezpieczeństwa ulicy Bardowskiego
 • Piknik „AKTYWNY GROSZ”

164 969 zł
2016

 • „Dolina Krzemowa na Ostatnim Groszu” – mobilna pracownia multimedialna w Gimnazjum nr 8
 • Remont toalet oraz części pomieszczeń w Filii nr 1 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, Aleja Niepodległości 11
 • Zakup płyt, warsztaty i spotkania z muzyką i instrumentami „Świat instrumentów” dla dzieci i dorosłych w Filii Muzycznej Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, Aleja Niepodległości 41
 • Budowa placu zabaw dla dzieci w wieku od 3-12 przy ul. Bardowskiego 21
 • Malowanie 27 ławek na zieleńcu położonym wzdłuż ulic: Iglasta i Pusta
 • Zakup i montaż stojaka rowerowego przy wejściu do wieżowca od strony ul. Szczytowej 23
 • Zakup płyt CD z muzyką rozrywkową do Filii Muzycznej Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, Aleja Niepodległości 41
 • Zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci w wieku 6 – 10 lat z dzielnicy „Ostatni Grosz”

116 384 zł
2015

 • Dzielnicowy ośrodek rodzinnej aktywności
 • Posadowienie urządzeń zabawowych
 • Budowa parkingu przy ul. Sosnowej 9/11, 13/15

PÓŁNOC

223 563 zł
2017

 •  Remont chodnika i miejsc postojowych przy ul. Pużaka (strona zachodnia)
 • Bacewicz 2, 4, 6 – remont chodników i parkingów
 • Doposażenie i unowocześnienie bazy dydaktycznej w środki audiowizualne w Szkole Podstawowej nr 48 w Częstochowie
 • Spotkanie autorskie z Hanną Cygler oraz zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 10
 • Bezpieczne przejście dla pieszych przy przystanku tramwajowym Fieldorfa „Nila”

486 832 zł
2016

 • Remont chodnika przy ul. Pużaka
 • Przebudowa chodników i parkingów przy ul. Bacewicz 1,3,5,7,9
 • Utworzenie pracowni komputerowej w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstania Warszawskiego
 • Remont toalety i holu w Filii nr 10 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Michałowskiego 20
 • Unowocześnienie bazy dydaktycznej o środki audiowizualne w Szkole Podstawowej nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie
 • Zakup książek do Filii nr 20 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Gombrowicza 15
 • Lustra drogowe na ul. Herberta
 • Czysty Korytarz Północny – ławki, kosze
 • Autor w bibliotece – projekt sfinansowania spotkania z autorką książek dla dzieci i młodzieży Joanną Olech w Filii nr 20 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Gombrowicza 15
 • Warsztaty plastyczne z Małgorzatą Filis w Filii nr 10 Biblioteki Publicznej im. dr W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Michałowskiego 20

419 876 zł
2015

 • Przebudowa chodnika i miejsc parkingowych przy ul. Starzyńskiego w Częstochowie
 • Plac rekreacji ruchowej dla mieszkańców dzielnicy – Północ
 • Czysta, przyjazna szkoła – remont toalet w Gimnazjum nr 3
 • Remont chodnika wzdłuż ulicy Schillera
 • Budowa fragmentu drogi dla rowerów przy skrzyżowaniu Al. Wyzwolenia i ul. Kisielewskiego

STARE MIASTO

223 563 zł
2017

 • Centrum Aktywizacji Sportowej
 • Utworzenie sali komputerowej w Zespole Gimnazjów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Częstochowie

196 570 zł
2016

 •  Renowacja boiska do piłki nożnej, ul. Krakowska w Częstochowie

173 718 zł
2015

 • Remont chodnika na ul. Krakowskiej
 • Plac rekreacji ruchowej mieszkańców -Stare Miasto
 • Remont ciągów komunikacyjnych przy ul. Warszawskiej 31 w Częstochowie

ŚRÓDMIEŚCIE

223 563 zł
2017

 • Plac zabaw i siłownia pod chmurką dla seniorów przy Szkole Podstawowej nr 39 im. Marii Konopnickiej w Częstochowie
 • Zakup książek, mebli i wyposażenia oraz wzbogacenie oferty kulturalnej Filii nr 9 Biblioteki Publicznej
 • System monitoringu
 • Uporządkowanie terenu wokół budynku Wasowskiego 3 polegające na zasadzeniu drzew i krzewów
 • Płotek
 • Kosze na śmieci oraz psie odchody
 • Rowerem na Akademię
 • Festyn rodzinny „Aktywne Śródmieście”

243 548 zł
2016

 •  Plac zabaw i rekreacji ruchowej dla dzieci w dzielnicy Śródmieście, przy Miejskim Przedszkolu Nr 3
 • Zakup wyposażenia i zmiana umeblowania dla Filii nr 9 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Nowowiejskiego 15
 • Sala treningowa w IV Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza w Częstochowie
 • Wasowskiego 3 – budowa chodnika z kostki brukowej po stronie północnej oraz wschodniej budynku
 • Wyposażenie Sali Fitness w IV Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza w Częstochowie
 • Bramka wjazdowa do posesji przy ul. Kopernika 43
 • Drzewa z ławkami na Placu Biegańskiego
 • Ogród Publiczny na Placu Biegańskiego
 • Wyznaczenie ścieżki rowerowej w III Alei NMP

209 357 zł
2015

 • Plac rekreacyjny „3 w 1″ – plac zabaw dla dzieci i plac seniora
 • Zakup książek i audiobooków dla Filii nr 9 Biblioteki Publicznej w Częstochowie przy ul. Nowowiejskiego 15
 • Nawierzchnia poliuretanowo -gumowa na placu zabaw przy przedszkolu nr 23 (pod dwoma zjeżdżalniami)
 • Remont nawierzchni chodnika wraz z odwodnieniem położonego w Częstochowie przy ul. Racławickiej wzdłuż północnej strony posesji pod nr 32, 34, 36 na terenie działki o nr ew.: 31/9 obręb 151

TYSIĄCLECIE

223 563 zł
2017

 • Wyposażenie Filii nr 8 i zakup książek
 • Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw w Miejskim Przedszkolu nr 11
 • Technologie cyfrowe w Szkole Podstawowej 42 szansą rozwoju dzielnicy Tysiąclecie
 • Remont siedziby Rady Dzielnicy Tysiąclecie w Szkole Podstawowej nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w Częstochowie
 • Modernizacja terenów przy ulicy Prądzyńskiego
 • Budki lęgowe dla ptaków w miejskich parkach, laskach i skwerach. Wzbogaćmy skrzydlatą faunę naszego miasta o pożyteczne i sympatyczne gatunki ptaków !
 • Modernizacja terenu – poszerzenie drogi wjazdowej (wewnętrznej) i utworzenie miejsc parkingowych między budynkami 7 – 9 przy ul. Worcella.
 • Prostowanie drogi rowerowej na ul. Szajnowicza-Iwanowa
 • Łącznik rowerowy pomiędzy ul. Brzeźnicką a ul. Kiedrzyńską
 • Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży

435 433 zł
2016

 • Remont Filii nr 8 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Księżycowa 2
 • Budowa bieżni i skoczni w dal przy Szkole Podstawowej nr 1, ul. Księżycowa w Częstochowie
 • Modernizacja terenów wokół budynków mieszczących się przy ul. Kiedrzyńskiej 67 i 65
 • Remont chodnika przed szkoła podstawową nr. 42 im Jana Brzechwy w Częstochowie
 • Budowa fragmentu drogi rowerowej na ul. Obrońców Westerplatte
 • Spotkanie autorskie z Olgą Rudnicką w Filii nr 8 Biblioteki Publicznej im. dr W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Księżycowa 2
 • Pojemniki na śmieci przy ławkach na ul. Księżycowej

376 633 zł
2015

 • Remont chodnika przed Przedszkolem nr 12 przy ulicy Broniewskiego 18
 • Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej
 • Rewaloryzacja terenu przeznaczonego do obsługi mieszkańców budynku ul. Kilińskiego139/141 oraz mieszkańców sąsiednich budynków
 • Budowa parkingu przy ulicy Nałkowskiej 7
 • Zakup stojaków rowerowych

WYCZERPY-ANIOŁÓW

223 563 zł
2017

 • Wyczerpy-landia dzielnicowa scena małego widza
 • Pracownia komputerowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4
 • Zakup książek dla Filii nr 14 Biblioteki Publicznej
 • Ławki i kosze na śmieci ul. Kontkiewicza
 • Nordic Walking w Dzielnicy Wyczerpy-Aniołów
 • Ławki i kosze na śmieci ul. Norwida
 • Piknik integracyjny „Pokochaj Wyczerpy”
 • Zestaw zabawowo-integracyjny
 • Budowa progu spowalniającego na ul. Solnej
 • Sprzęt sportowy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4
 • Rabata kwiatowa przed DPS ul. Kontkiewicza 2
 • Zakup książek do biblioteki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4
 • Rabata kwiatowa przy pętli autobusowej ul. Kontkiewicza
 • Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych w Dzielnicy Wyczerpy-Aniołów
 • Spotkania autorskie Filii nr 14 Biblioteki Publicznej

292 472 zł
2016

 • Budowa placu rekreacji w dzielnicy Rząsawy, ul. Połaniecka w Częstochowie
 • Upowszechnianie zdrowego stylu życia wśród seniorów
 • Remont oraz doposażenie Filii nr 14 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Norwida 17/21
 • Spotkanie autorskie z Marcinem Pałaszem w Filii nr 14 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Norwida 17/21

252 760 zł
2015

 • Renowacja boiska do piłki nożnej, budowa placu rekreacji oraz placu zabaw przy ul. Lourdyjskiej

CZĘSTOCHÓWKA-PARKITKA

223 563 zł
2017

 • Nagłośnienie sali widowiskowej SP38
 • Doposażenie i zakup książek w Filii nr 15
 • Utworzenie placu Miejsce rekreacji dla młodzieży i seniorów
 • Bezpieczna Aleja Brzozowa
 • Zakup nowości książkowych do Filii nr 15 Biblioteki Publicznej
 • Uporządkowanie zieleni w pobliżu skrzyżowania ul. Łódzkiej i ul. Okulickiego
 • Ławki i kosze – Aleja Brzozowa od ulicy Wrocławskiej do Zakopiańskiej
 • Nowe drzewa na Parkitce
 • Progi spowalniające przy ul. Mościckiego
 • Utworzenie wypożyczalni gier planszowych w Filii nr 15 Biblioteki Publicznej
 • Budowa chodnika w rejonie ronda na Rynku Wieluńskim
 • Spotkania dla dzieci i dorosłych z ulubionymi autorami

191 394 zł
2016

 • Remont i zakup wyposażenia dla Filii nr 15 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Okulickiego 63
 • Rozbudowa terenu z placem zabaw i przygotowanie terenu pod Zieloną Salę Dydaktyczną przy Szkole Podstawowej nr 38
 • Ustawienie ławek wzdłuż Alei Brzozowej (ul. Bialska) na odcinku od ul. Okulickiego do ul. Kaspra del Bufalo
 • Zakup nowości książkowych do Filii nr 15 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Okulickiego 63
 • Budowa chodnika po wschodniej stronie ul. Łódzkiej
 • Montaż słupków zaporowych przy części chodnika przy ul. Sikorskiego pomiędzy ul. Łódzką i Św. Jana
 • Likwidacja przycisków dla pieszych działających w ramach sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Okulickiego i ul. Łódzkiej

161 997 zł
2015

 • Ławki i kosze – Pasaż Stasieckiego
 • Montaż progów zwalniających na ul. Bialskiej
 • Plac rekreacji ruchowej dla osób starszych
 • Zakup samoobsługowej stacji naprawczej dla rowerów
 • Stworzenie strefy gry w tenisa stołowego na osiedlu Parkitka
 • Zakup stojaków rowerowych

GNASZYN-KAWODRZA

223 563 zł
2017

 • Modernizacja wjazdu i drogi dojazdowej do ogólnodostępnego placu zabaw, miejsca aktywności ruchowej oraz Szkoły Podstawowej nr 11 i Gimnazjum nr 11
 • Naprawa nawierzchni parkingu Orkana przy przedszkolu 29
 • Plac rekreacji ruchowej dla seniorów… i nie tylko
 • Zakup zestawu do cięcia i wyważania drzwi dla jednostki OSP Gnaszyn
 • Zakup ubioru osobistego dla druhów z jednostki OSP Gnaszyn
 • Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży

178 254 zł
2016

 • Budowa oświetlenia w ul. Uczniowskiej wraz z utwardzeniem nawierzchni
 • Zakup nowości wydawniczych oraz niezbędnego sprzętu dla Filii nr 21 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Orzechowa 14
 • Zagospodarowanie terenu pod imprezy sportowe i plenerowe w dzielnicy Gnaszyn Kawodrza, ul. Mała Warszawka w Częstochowie
 • Zestaw interaktywny dla Szkoły Podstawowej nr 46

152 622 zł
2015

 • Remont nawierzchni ul. Elektryków
 • Instalacja oświetlenia ul. Diamentowej
 • Remont rowów melioracyjnych i przepustów przy ul. Głównej i Cegielnianej
 • Zakup sprzętu multimedialnego do pracowni informatycznej Szkoły Podstawowej nr 46
 • Wyposażenie i umundurowanie pożarnicze oraz specjalistyczny sprzęt ratowniczo-medyczny dla Ochotniczej Straży Pożarnej Częstochowa Gnaszyn
 • Zakup sprzętu nagłośniającego dla Szkoły Podstawowej nr 46 w Częstochowie

KIEDRZYN

223 563 zł
2017

 • Projekt przebudowy ul. Narcyzowej w Częstochowie
 • Dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego (bojowego), w tym motopompa, pilarka ratownicza, przecinarka, opryskiwacz spalinowy dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kiedrzyn
 • Uporządkowanie i ucywilizowanie zachodniej odnogi ulicy Traugutta – malowniczego szlaku prowadzącego do Białej
 • Montaż stojaków na rowery przy placu zabaw przy SP nr 30 w Częstochowie

138 252 zł
2016

 • Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego (bojowego) dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kiedrzyn
 • Zakup części wyposażenia kuchni Koła Gospodyń Wiejskich w Kiedrzynie

117 813 zł
2015

 • Stworzenie „ścieżki zdrowia” przy szkole podstawowej nr 30 w Częstochowie dla dzieci, młodzieży i dorosłych

MIRÓW

223 563 zł
2017

 • Doposażenie Parku rekreacji dla dzieci oraz seniorów w dzielnicy Mirów ul. Morenowa 10
 • Siłownia plenerowa MIRÓW

163 270 zł
2016

 • Park rekreacji w dzielnicy Mirów, ul. Morenowa w Częstochowie
 • Budowa oświetlenia fragmentu ulicy Skalnej w Częstochowie
 • Likwidacja dzikich wysypisk śmieci w dzielnicy Mirów
 • Ustawienie kontenerów na śmieci

139 876 zł
2015

 • Budowa oświetlenia drogowego ulicy Filtrowej w Częstochowie
 • Zakup stojaków rowerowych

PODJASNOGÓRSKA

223 563 zł
2017

 • Rewitalizacja parku w dzielnicy podjasnogórskiej
 • Lustra na skrzyżowaniu ul. Kordeckiego i św. Teresy
 • Poprawa bezpieczeństwa w ulicy Noskowskiego poprzez montaż leżącego policjanta
 • Montaż bariery typu „olsztyńskiego” na ul. Kordeckiego

97 534 zł
2016

 • Posadzenie krzewów róż, montaż ławek i koszy wzdłuż ul. Św. Barbary
 • Plac zabaw dla dzieci i dorosłych w dzielnicy Podjasnogórska
 • Pływające wysepki (tratwy) dla ptaków wodnych na zbiorniku w podjasnogórkim Parku Staszica
 • Piłkarzyki na wolnym powietrzu w dzielnicy Podjasnogóska

83 928 zł
2015

 • Budowa placu zabaw dla dzieci i bezpiecznego dojścia do placu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5
 • Zakup stojaków rowerowych

RAKÓW

223 563 zł
2017

 • Rozbudowa bazy treningowej MSP „Raków”
 • Nowe drzewa na Rakowie

341 707 zł
2016

 • Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 7, ul. Zamenhofa w Częstochowie
 • Umeblowanie biblioteki dla dzieci i zakup audiobooków – dot. Filii nr 7 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, Aleja Pokoju 1
 • Pojemniki na psie odchody przy ul. Łukasińskiego
 • Spotkanie autorskie z Ewą Nowak w Filii nr 7 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, Aleja Pokoju 16

296 436 zł
2015

 • Rozbudowa bazy treningowej MSP „Raków”

STRADOM

223 563 zł
2017

 • Doposażenie OSP Kawodrza Górna
 • Nowoczesna technologia wspomagająca rozwój dzieci w Dzielnicy Stradom w Miejskim Przedszkolu nr 10 w Częstochowie
 • Ogrodzenie Boiska KS Stradom
 • Dzielnicowy plac piknikowo – grillowy
 • Ogólnodostępne PlayStation 4
 • Lustra wzdłuż ścieżki rowerowej przy ul. Jagiellońskiej
 • Ławki przy ulicy Piastowskiej – „By spacer na cmentarz w celu odwiedzenia grobów stał się wygodniejszy dla mieszkańców dzielnicy i Częstochowy”
 • Informacyjno – ogłoszeniowe tablice dzielnicowe
 • Piknik rodzin ze Stradomia
 • Tablica na nekrologi – koło kapliczki
 • Lustro przy ul. Poniatowskiego wzdłuż drogi rowerowej na ul. Jagiellońskiej

285 464 zł
2016

 • Budowa placu rekreacji przy Szkole Podstawowej nr 21, ul. Sabinowska w Częstochowie
 • Budowa chodników przy Gimnazjum nr 16, ul. Ułańska w Częstochowie
 • Przebudowa budynku na Klub Mieszkańca dzielnicy Stradom przy Gimnazjum nr 16, ul. Ułańska w Częstochowie
 • Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych w dzielnicy Stradom, ul. Piastowska w Częstochowie
 • Zakup luster wraz z montażem wzdłuż ścieżki rowerowej przy ul. Jagiellońskiej
 • Montaż progów zwalniających na skrzyżowaniu ulic Kościelnej i Chopina
 • Zakup i montaż huśtawki przy Szkole Podstawowej nr 21, ul. Sabinowska w Częstochowie

244 157 zł
2015

 •  Budowa boiska wielofunkcyjnego

TRZECH WIESZCZÓW

223 563 zł
2017

 • Remont części pomieszczeń i zakup umeblowania dla Filii nr 5 przy ul. Krasińskiego 4
 • Budowa parkingu samochodowego przy budynku Krasińskiego 34 oraz montaż bramy wjazdowej
 • Infrastruktura rowerowa na ul. Korczaka
 • Zajęcia zumby i jogi dla mieszkańców Trzech Wieszczów
 • Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży

178 600 zł
2016

 • Remont i doposażenie części pomieszczeń w Filii nr 5 Biblioteki Publicznej im dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Krasińskiego 4
 • Pracownia komputerowa w Gimnazjum nr 9
 • Plac zabaw dla dzieci i dorosłych w dzielnicy Trzech Wieszczów
 • Remont łącznika rowerowego od ul. Hoene-Wrońskiego do alei Bohaterów Monte Cassino
 • Piłkarzyki na wolnym powietrzu w dzielnicy Trzech Wieszczów

157 472 zł
2015

 • Skwer przy Rondzie Mickiewicza – rewitalizacja
 • Wyposażenie strefy malucha i seniora oraz zakup książek i audiobooków dla Filii nr 5 Biblioteki Publicznej w Częstochowie
 • Nauka i propagowanie formy rekreacji Nordic Walking (marsze ze specjalnymi kijami)
 • Warsztaty rękodzieła artystycznego

WRZOSOWIAK

223 563 zł
2017

 • Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną murawą przy Szkole Podstawowej nr 49

388 208 zł
2016

 • Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 36 im. Polskich Olimpijczyków
 • Literacka Majówka z biblioteką i zakup nowości wydawniczych – dot. Filii nr 6 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Orkana 56A
 • Poprawa infrastruktury wokół budynku przy Alei Niepodległości 50 i 48
 • Podajniki z koszami i worki na psie odchody w dzielnicy Wrzosowiak
 • Montaż aktywnego oznakowania przejścia dla pieszych przez ul. Jagiellońską przy ul. Kasztanowej
 • Budowa placu rekreacji ruchowej, Aleja Niepodległości 48
 • Zakup książek do Filii nr 6 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Orkana 56A
 • Wytyczenie pasów dla rowerów na ul. Bohaterów Katynia
 • Budowa chodnika pomiędzy ul. Olszową i ul. Cisową
 • Posadzenie drzew, krzewów na terenie wzdłuż ul. Lechonia (str. wschodnia) oraz ławek od ul. Wierzbowej do ul. Lechonia
 • Betonowy stół do ping ponga przy ul. Botanicznej

363 744 zł
2015

 • Budowa przejścia dla pieszych i rowerzystów przez ul. Jagiellońską od Galerii Jagiellończycy do przystanku T Estakada
 • Plac rekreacji ruchowej dla seniorów
 • Budowa parkingu (zatoki) dla samochodów osobowych wzdłuż ul. Boh. Katynia
 • Zakup stojaków rowerowych

ZAWODZIE-DĄBIE

223 563 zł
2017

 • Budowa otwartej siłowni w dzielnicy Zawodzie-Dąbie
 • Bezpieczny Rodzinny Wypoczynek
 • Wyposażenie bibliotecznej strefy gier i zabaw oraz zakup książek

320 153 zł
2016

 • Rozbudowa placu rekreacji przy Gimnazjum nr 17, ul. Legionów w Częstochowie
 • Zakup książek i wyposażenia, w tym „Kącika Przyjaznego Maluchom” do Filii nr 2 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Orlik-Rückemana 35/37
 • Budowa sieci wodociągowej do budynku przy ul. Legionów 5 w Częstochowie – dokumentacja
 • Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół nr 15, ul. Orla w Częstochowie
 • Spotkanie autorskie z Katarzyną Zychlą w Filii nr 2 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, ul Orlik-Rückemana 35/37

275 446 zł
2015

 • Kolorowe i zdrowe dzieciństwo
 • Stworzenie Centrum Multimedialnego Dzielnicy Zawodzie-Dąbie
 • Zakup stojaków rowerowych

ZADANIA OGÓLNOMIEJSKIE

1 665 420 zł
2017

 •  Budowa budynku wielofunkcyjnego na terenie Miejskiego Stadionu Piłkarskiego „Raków”
 • Plac rodzinnej rekreacji – plac zabaw i siłownia w dzielnicach: Błeszno, Brzeziny, Wypalanki, Stradom, Wyczerpy – Aniołów i Zawodzie – Dąbie.
 • Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
 • Zakup narzędzi do pielęgnacji dla zwierząt przebywających w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt. Zmieńmy schroniskowego psiaka w zadbanego zwierzaka. Celem jest poprawa dobrostanu zwierząt przebywających w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie.
 • STAR WARS DAY – Światowy Dzień Gwiezdnych Wojen w Częstochowie

1 665 420 zł
2016

 • Budowa ogólnodostępnego krytego boiska treningowego
 • Remont i reorganizacja Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej im.dr W. Biegańskiego w Częstochowie, al. Kościuszki 4
 • Zamontowanie stołów do gry w tenisa stołowego wraz z wybrukowaniem otoczenia wokół stołów oraz dostawieniem ławki i kosza na śmieci
 • Zakup smyczy i obroży dla psów – podopiecznych Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie
 • Żywa Biblioteka/Human Library Częstochowa
 • Warsztaty artystyczne z techniki decoupage
 • Karmniki dla wiewiórek w Parkach Podjasnogórskich
 • Podajniki i worki na psie odchody w Alei Najświętszej Maryi Panny

1 434 717 zł
2015

 • Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 26 im. Tadeusza Kościuszki ul. Rakowska 42
 • Sanitariaty miejskie
 • Modernizacja boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 30 w Częstochowie
 • Malowanie Filii bibliotecznej nr 2 – podniesienie estetyki i funkcjonalności wnętrz
 • Profesjonalny skatepark Częstochowa
 • Darmowa sieć Wi-Fi w tramwajach Twist
 • Drobna przebudowa skrzyżowania
 • Upiększenie parków wierszami na kamieniach