Nagrody w ramach miejskich programów

Nagrody w ramach miejskich programów

Znamy już tegoroczne laureatki i laureatów nagród i wyróżnień Prezydenta Miasta Częstochowy w ramach programów „Teraz Lepsza Praca”, „Lepsza Komunikacja w Częstochowie”, „Częstochowa Wspiera Seniorów”  i  „Przyjazna Częstochowa”. Okazją do ich wręczenia było noworoczne spotkanie w Filharmonii Częstochowskiej.

W kategorii ,,Teraz Lepsza Praca” wręczono wyróżnienia Prezydenta Miasta Częstochowy ,,Promotor Częstochowskiej Gospodarki 2019”. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA otrzymała wyróżnienie specjalne, które odebrał Mateusz Rykała – wiceprezes, członek Zarządu KSSE. Główne przypadło firmie Stolzle Częstochowa Sp. z o.o. Statuetkę i dyplom odebrał prezes zarządu Artur Wołoszyn. Ponadto wyróżniono Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Częstochowie (odebrał je Tadeusz Szymanek – Prezydent Rady RIPH) oraz Politechnikę Częstochowską (uczelnię reprezentował jej kanclerz, dr inż. Arkadiusz Kociszewski).

A oto krótkie opisy wyróżnionych:

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA – pozycję na rynku spółka buduje od dwóch dekad, obejmując swym zasięgiem województwo śląskie oraz 6 powiatów województwa opolskiego. Od lat jest liderem w Polsce pod względem liczby pozyskanych inwestycji i tworzonych miejsc pracy. Obecnie działa w niej ponad 390 przedsiębiorstw, które łącznie zainwestowały około 36 mld złotych i stworzyły 80 tysięcy miejsc pracy. W październiku ubiegłego roku Częstochowa podpisała z KSSE nową umowę na zarządzanie gruntami inwestycyjnymi oraz porozumienie o wzajemnej promocji i wsparciu szkolnictwa technicznego.

Stolzle Częstochowa Sp. z o.o. – rozpoznawalna na rynku polskim i europejskim, dynamicznie zwiększająca zatrudnienie firma specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości szkła opakowaniowego dla przemysłu farmaceutycznego, a także dla wytwórców perfum, kosmetyków i żywności. Aktywnie współpracuje ze szkołami branżowymi i technicznymi, wspiera regionalne drużyny sportowe oraz akcje charytatywne.

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa – wpływa na rozwój gospodarczy Częstochowy, aktywnie tworząc sprzyjający przedsiębiorczości klimat. Jest jedną z najbardziej znanych organizacji samorządu gospodarczego, zrzeszającą szczególnie mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, w tym firmy rodzinne.  

Politechnika Częstochowska – nowoczesna, mająca wysoki poziom kształcenia i badań naukowych uczelnia z bogatą ofertą dydaktyczną. Od 70 lat wspomaga rozwój miasta i regionu dzięki swojemu potencjałowi intelektualnemu i współpracy z gospodarką, przemysłem i władzami samorządowymi. Jej status potwierdzają znaczące nagrody i wyróżnienia, m.in. pierwsze miejsce w prestiżowym konkursie łazików marsjańskich University Rover Challenge w USA.

W tej samej kategorii – ,,Teraz Lepsza Praca” – wręczono również dwie nagrody ,,Akademicka Częstochowa” – powędrowały one do autorek najlepszych prac inżynierskich, magisterskich lub doktorskich związanych z promocją miasta. I tak Aleksandra Kuk za napisaną na Politechnice Warszawskiej pracę magisterską ,,Utrzymanie pierwotnej funkcji handlowej przy adaptacji obiektów modernistycznych na przykładzie domu handlowego ,,Puchatek” w Częstochowie” otrzymała symboliczny czek na  kwotę 3 tys. zł. Drugą laureatką została Olga Mysłek, która za pracę licencjacką ,,Narzędzia wspomagające obieg informacji o zdarzeniach w publicznych systemach monitoringu wizyjnego na przykładzie monitoringu wizyjnego miasta Częstochowy” otrzymała nagrodę w wysokości 1 tys. zł. Praca powstała na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza.  

W kategorii ,,Lepsza Komunikacja w Częstochowie” nagrodę przyznano firmie Budpol Sp. z o.o., którą reprezentował jej prezes Piotr Smolarczyk. Ta częstochowska spółka specjalizuje się w kompleksowym wykonawstwie obiektów przemysłowych, dróg ekspresowych i autostrad – zajmowała się m.in. ułożeniem nowoczesnej nawierzchni na obwodnicy Częstochowy. To m.in. dzięki tej firmie możliwe było zakończenie zasadniczego etapu prac w grudniu zeszłego roku. Jest laureatką Brylantu Polskiej Gospodarki 2018.

W kategorii ,,Kierunek Przyjazna Częstochowa” nagrodę otrzymało Stowarzyszenie ,,Aktywna Częstochowa”, które zajmuje się działalnością społeczną, marketingową i organizacją wydarzeń, m.in. Festiwalu Kolorów, Świątecznego Grania z Kubą, Kina na Leżakach czy Summer Chill. Nagrodę odebrał prezes ,,Aktywnej Częstochowy” Karol Synowiec.   

W końcu w kategorii ,,Częstochowa Wspiera Seniorów” nagrodzona została Elżbieta Jazłowiecka. W 2006 roku stworzyła Uniwersytet Trzeciego Wieku przy ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej, dla którego pracowała 10 lat. Zainicjowała powstanie UTW przy Akademii Polonijnej; sprawowała też funkcję prezeski Stowarzyszenia Częstochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Jest członkinią Miejskiej Rady Seniorów.

Podczas noworocznego spotkania, które odbyło się 13 stycznia w Filharmonii Częstochowskiej wyróżnienia wręczyli prezydent Krzysztof Matyjaszczyk i przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Niesmaczny. Uczczono także pamięć zamordowanego przed rokiem prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Po uroczystości dla gości spotkania zaśpiewała Ana Andrzejewska, której towarzyszyli muzycy – Bartek Bednarek i Darek Bafeltowski. Goście usłyszeli też wokalistkę i skrzypaczkę Amelię Cierpiał

social position