Monthly Archives - wrzesień 2018

Częstochowska teleopieka w Złotek księdze

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyła się uroczystość podsumowująca trzecią edycję projektu „Złota Księga Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych”. Wśród laureatów znalazła się Częstochowa z projektem „Bezpiecznie we własnym domu ‒ usługi teleopiekuńcze w mieście” – dedykowanym seniorom. Projekt został wpisany do “Złotej Księgi Dobrych Praktyk”.

(więcej…)

Read more...