Ulgi premiujące pracodawców, którzy zatrudniają na umowę o pracę

Ulgi premiujące pracodawców, którzy zatrudniają na umowę o pracę

Chcę zachęcić pracodawców do bardziej odpowiedzialnej polityki zatrudnienia, dającej bezpieczeństwo, poczucie szacunku i stabilności pracownikom. Stąd modyfikacja jednej z uchwał dotyczących zwolnień z podatku od nieruchomości, m.in. z wprowadzeniem wymogu oferowania przez pracodawców co najmniej 150% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Zmiany są elementem realizacji programu „Teraz Lepsza Praca”.     

W praktyce oznacza to, że  zwolnienia od podatku, a tym samym możliwość obniżenia kosztów funkcjonowania firm, otrzymają Ci pracodawcy, którzy zatrudniają pracowników na jasnych i przejrzystych zasadach, oferując jednocześnie godne wynagrodzenie.  

Zgodnie ze zmienioną uchwałą pracodawcy korzystający z ulg, tworząc nowe miejsca pracy, mają oferować nowym pracownikom przynajmniej 150% minimalnego wynagrodzenia (czyli obecnie minimum 3 tys. zł). Zmianom w strukturze zatrudnienia ma sprzyjać zasada, że z ulgi będą mogły korzystać firmy, w których minimum 80% pracowników ma umowy o pracę. Miasto będzie też monitorować postępowanie pracodawcy w ciągu ostatnich 12 miesięcy w zakresie zwolnień i przyjęć pracowników, aby uszczelnić system przyznawania ulg.

Zmiany w uchwale, zaopiniowane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zostały przegłosowane w trakcie ostatniej sesji Rady Miasta Częstochowy. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa śląskiego i wejdzie w życie po upływie 90 dni od dnia ogłoszenia, więc pracodawcy pragnący skorzystać za jakiś czas z ulgi, mają czas na dostosowanie się do jej wymogów.

Szczegółowy opis zmian w uchwale w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy znajdziecie tutaj.

social position