,,Z NOWĄ PRACĄ W LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ” – NABÓR TRWA

,,Z NOWĄ PRACĄ W LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ” – NABÓR TRWA

Udział w tym bezpłatnym projekcie – współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej – mogą ubiegać się osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, zainteresowane szkoleniami, kursami oraz stażami u przedsiębiorców.

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia w Częstochowie i powiecie częstochowskim. Dla uczestniczek i uczestników przewidziano m.in. szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe, kursy IT, szkolenia przygotowujące do egzaminów certyfikowanych, treningi asertywności oraz aktywnego poszukiwania pracy, warsztaty, staże zawodowe.

Z projektu mogą skorzystać osoby zamieszkałe w Częstochowie oraz w powiecie częstochowskim. Udział jest bezpłatny.

Projekt „Z nową pracą w lepszą przyszłość” jest współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Regulamin rekrutacji oraz niezbędne dokumenty znajdują się na stronie http://www.fe.czestochowa.pl/page/5833,rekrutacja.html

Dokumenty należy składać niezwłocznie w siedzibie realizatora projektu – Fundacji Dla Rozwoju, przy ul. Kościuszki 13, tel. kontaktowy 787 682 912, adres e-mail: znowapracawlepszaprzyszlosc@gmail.com

mb

social position