Będzie nowa droga na Skorkach

Będzie nowa droga na Skorkach

Przetarg na jej budowę ogłosił Miejski Zarząd Dróg i Transportu, a oferty można składać do 5 kwietnia. Inwestycja jest kolejnym elementem działań miasta, których celem jest rozwój infrastruktury w specjalnych strefach ekonomicznych, z myślą o tworzonych tam miejscach pracy.

Zakres prac obejmie m.in. wykonanie robót ziemnych, wykonanie koryta wraz z profilowaniem podłoża, ułożenie warstw konstrukcyjnych jezdni oraz chodnika, przygotowanie powierzchni skarp pod roślinność oraz ich obsianie. Powstanie też kanalizacja deszczowa, sanitarna, teletechniczna oraz zbiornik retencyjny. Roboty obejmą też wykonanie oświetlenia drogowego oraz linii kablowej. Założony, przy okazji budowy drogi, trawnik będzie objęty pielęgnacją pogwarancyjną przez rok od momentu odbioru inwestycji.

Zakończenie prac planowane jest na 31 października tego roku.

Szczegółowe informacje na temat przetargu dostępne są na stronie częstochowskiego MZDiT pod linkiem http://mzd.czest.pl/przetargi/aktualne-przetargi-ogloszone/2951-budowa-drogi-do-terenow-inwestycyjnych-strefa-skorki-etap-ii-i-iii

Budowa drogi na Skorkach posłuży m.in. planowanej przez koncern ZF inwestycji na częstochowskich terenach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Podstawowe uzbrojenie Skorek wykonano już w 2014 r. m.in. dzięki funduszom europejskim. Prace objęły wtedy budowę jezdni wraz ze skrzyżowaniami z drogami gruntowymi i włączeniem w ul. Leśną, budowę chodników, placu manewrowego, zjazdów do posesji oraz ramp dla pieszych i oświetlenia. Powstała tam również sieć wodociągowa i kanalizacyjna, a także pompownia ścieków. Z kolei w 2016 roku teren dozbrojono i odwodniono pod kątem potrzeb inwestorów, budując m.in. kanalizację deszczową.

social position