Nowe drzewa w mieście

Nowe drzewa w mieście

W mieście pojawiły się w ostatnim okresie nowe drzewa, sadzone m.in. w ramach miejskich nasadzeń zastępczych. Pojawiły się m.in. w pasach drogowych, np. przy ul. św. Rocha.   

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa UM Częstochowy zakończył realizację II etapu (jesiennego) nasadzeń zastępczych drzew w ramach realizacji decyzji administracyjnych, nałożonych na miasto przez Marszałka Województwa Śląskiego.

Ogółem w tym roku do posadzenia było 395 drzew głównie liściastych. Wiosną (w ramach I etapu) posadzono ich 129 sztuk, a jesienią – 266. Nasadzenia wykonywała firma Centrum Ogrodnicze “DAWID” z Jaskrowa, wyłoniona wiosną w przetargu.

Zarówno gatunki drzew do nasadzeń, jak i lokalizacje ich posadzenia zostały wcześniej zaplanowane przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Rośliny zostały rozlokowane na terenach miejskich, głównie na zieleńcach przy pasach drogowych, gdzie wypełniły luki w zadrzewieniu, a także na skwerach i parkach.

Po raz pierwszy przy sadzeniu wydział zdecydował o wprowadzeniu zabezpieczeń na pnie drzew w postaci osłon z tworzywa sztucznego, odpornych na promienie UV, wyposażonych w otwory wentylacyjne. Specjalistyczne osłony mają pełnić funkcję ochronną przed mechanicznymi uszkodzeniami pni w trakcie koszenia trawników.

Na załączonych zdjęciach widać jesiony wyniosłe w odmianie „Altena” posadzone na zieleńcach w pasie drogowym ul. św. Rocha. Nowe nasadzenia drzew są stabilizowane w gruncie drewnianą konstrukcją wykonaną z trzech palików, połączonych dziewięcioma poprzeczkami.
Oprócz Wydziału Ochrony Środowiska nasadzenia zastępcze realizował także Miejski Zarząd Dróg i Transportu.

Przypomnijmy, że w obecnym i minionym roku w ramach nowych nasadzeń (w tym nasadzeń zastępczych) Miejski Zarząd Dróg i Transportu posadził blisko 2400 drzew i blisko 28 tysięcy krzewów, a Wydział Ochrony Środowiska UM – 1140 drzew i 8 tys. krzewów. Łącznie daje to ponad 3,5 tys. drzew i 36 tys. krzewów w ciągu dwóch ostatnich lat.

Na podstawie informacji z Wydziału Ochrony Środowiska UM

social position