Na Kościelnej ruszyły prace

Na Kościelnej ruszyły prace

Rozpoczęła się inwestycja drogowa związana z rozbudową ulicy Artyleryjskiej i ul. Kościelnej na odcinku od ul. Matejki do przedłużenia ulicy Jagiellońskiej do ul. Kościelnej. Inwestycja wartości blisko 6,5 mln zł potrwa do listopada przyszłego roku.

Modernizowany odcinek ma długość ponad 1,1 km. Część drogowa obejmuje wykonanie jezdni ul. Artyleryjskiej i ul. Kościelnej oraz przebudowę skrzyżowań z korektą łuków i wymianą nawierzchni na wlotach (z wyłączeniem skrzyżowań ul. Artyleryjskiej z ul. Komandorską i z ul. Oficerską). W ciągu ul. Artyleryjskiej powstaną obustronne odcinki piesze, a istniejący będzie przebudowany. Jednostronny ciąg pieszy w ul. Kościelnej także czeka przebudowa.
Część drogową dopełni m.in. wykonanie oznakowania oraz obsianie skarp i nasadzenia zieleni.

Modernizacja ul. Artyleryjskiej ma także swoją część sanitarną – z przebudową kanalizacji deszczowej i wodociągu od ul. Matejki do ul. Oficerskiej.

Planowany termin zakończenia wszystkich prac związanych z inwestycją, na którą udało się zdobyć dofinansowanie z ministerialnego Funduszu Dróg Samorządowych, to listopad przyszłego roku. Wyłonionym w przetargu wykonawcą prac jest spółka Bitum z Lublińca.

Koszt zadania to blisko 6,5 mln zł (z czego dofinansowanie ma wynieść ok. 2,6 mln zł).

Prace rozpoczęły się w ul. Kościelnej, w związku z czym wyłączony z ruchu jest odcinek Kościelnej między ul. Jagiellońską a Artyleryjską.

Na placu rozpoczętej niedawno budowy w środę pojawił się prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk w towarzystwie m.in. zastępcy dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu Piotra Kurkowskiego.

social position