BĘDZIE NOWY WÓZ POŻARNICZY DLA OSP DŹBÓW

BĘDZIE NOWY WÓZ POŻARNICZY DLA OSP DŹBÓW

Projekt Gminy Miasta Częstochowa, z którego skorzysta jednostka OSP w Dźbowie, właśnie wybrany został do unijnego dofinansowania z kwotą 680 tys. zł.

Projekt nosi nazwę ,,Poprawa skuteczności służb ratowniczych w Częstochowie – zakup wyposażenia dla OSP Dźbów”. Umożliwi zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4×2 dla potrzeb jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Częstochowie-Dźbowie.

Dzięki nowemu wyposażeniu zwiększy się mobilność oraz szybkość działań ratowniczo-gaśniczych jednostki. Będzie to ostatecznie służyć lepszemu zabezpieczeniu mieszkańców oraz ich majątku – a także zasobów przyrodniczych – przed powodziami, pożarami oraz skutkami zmian klimatycznych.

Szacunkowy koszt zakupu pojazdu to 800 tys. zł, z czego wartość dofinansowania to 680 tys. zł. Wkład własny miasta wyniesie 120 tys. zł. Dofinansowanie będzie pochodzić ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 5.5 ,,Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych”.

Całość zadania – zakup pojazdu poprzedzony przetargiem i rozliczenie środków – zostanie zrealizowana do końca listopada.

Warto przypomnieć, że pod koniec zeszłego roku, za kwotę 245 tys. zł – miasto kupiło nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla potrzeb innej jednostki pożarniczej – OSP Błeszno. Choć większa część kosztów pojazdu została sfinansowana z Budżetu Obywatelskiego, udało się także zdobyć dofinansowanie na łączną sumę 100 tys. zł – z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

social position