Sprzęt dla strażaków ochotników

Sprzęt dla strażaków ochotników

Strażacy z częstochowskich jednostek OSP otrzymali nowe wyposażenie i sprzęt ratownictwa medycznego. Odebrali je podczas spotkania w Urzędzie Miasta. Środki na zakup sprzętu udało się uzyskać z Funduszu Sprawiedliwości.

Częstochowscy strażacy otrzymali m.in.: defibrylatory, deski ortopedyczne ze stabilizacją, zestawy szyn, czy torby ratownictwa medycznego. Łącznie do 8 jednostek trafiło kilkanaście sztuk potrzebnego sprzętu, który podzielono ze względu na zapotrzebowanie.

Od jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wymaga się coraz więcej, dlatego dobrze, że udało się pozyskać sprzęt, który ułatwi  prowadzenie akcji ratujących ludzkie zdrowie i życie. To zwiększa sprawność ratowników, a jednocześnie poczucie bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Życzę oczywiście, aby ten sprzęt był  potrzebny głównie podczas ćwiczeń.

Zakupiony sprzęt został dofinansowany w wysokości 99% ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Miasto złożyło stosowny wniosek o dotację oraz dołożyło 1% kosztów. Całość kosztowała ponad 62 tys. zł. Wyposażenie otrzymali strażacy z jednostek OSP: Częstochowa, Błeszno, Dźbów, Gnaszyn, Brzeziny Wielkie, Kawodrza Górna, Kiedrzyn i Kuźnica Marianowa.

Fundusz Sprawiedliwości jest państwowym funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Jednym z segmentów dotacyjnych Funduszu jest także wsparcie dla OSP – na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa medycznego, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym.

social position