Zielony Kopciuszek – spektakl ekologiczny

Zielony Kopciuszek – spektakl ekologiczny

Trzy spektakle teatrzyków objazdowych dla dzieci “Zielony Kopciuszek” pokazał Teatr Kultureska na deskach Miejskiego Domu Kultury, w ramach projektu pn. „Czysta Częstochowa – segregacja odpadów jest dziecinnie łatwa”.

Przedstawienie o tematyce ekologicznej było adresowane do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (4-10 lat) i miało na celu utrwalenie oraz poszerzenie wiedzy na temat zasad segregacji odpadów i właściwego nimi gospodarowania.
Bajka miała też przypomnieć najmłodszym jak ważny jest szacunek wobec przyrody.

Cykl teatrzyków „Zielony Kopciuszek” jest jednym z elementów kampanii edukacyjnej, jaką zakłada projekt „Czysta Częstochowa – segregacja odpadów jest dziecinnie łatwa”.

Organizatorami imprezy było Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Sobuczynie oraz Miejski Dom Kultury w Częstochowie. Z ogromną przyjemnością wydarzenie objąłem honorowym patronatem.

Projekt „Czysta Częstochowa – segregacja odpadów jest dziecinnie łatwa” jest współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Jego główne zadanie jest edukacja ekologiczna społeczeństwa w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, a w szczególności selektywnej zbiórka odpadów.

Celem przedsięwzięcia jest  zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, kształtowanie prawidłowych postaw i wzorców proekologicznych  poszczególnych grup mieszkańców oraz poczucia odpowiedzialności za jakość środowiska.

W ramach projektu prowadzona jest kompleksowa kampania edukacyjna w którą wpisują się m.in. warsztaty, spektakle, konkursy ekologiczne, gry edukacyjne czy seminaria.

 

social position