Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Tegoroczne Plany

Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Tegoroczne Plany

W tym roku Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie zrealizuje bądź rozpocznie szereg inwestycji związanych z poprawą stanu infrastruktury drogowej m.in. w ramach programu budowy i przebudowy dróg lokalnych. Program „Lepsza Komunikacja” obejmuje także kluczowe zadania z unijnym dofinansowaniem.

Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych (ok. 31 mln zł) zakłada w tym roku  m.in.:
– budowę ul. Różanej (podpisana umowa na wykonanie prac budowlanych),
– przebudowa drogi bocznej od ul. Zaciszańskiej (podpisana umowa wykonawcza),
– budowę ul. Artyleryjskiej (przed przetargiem – zadanie dwuletnie),
– przebudowę i rozbudowę ul. Łódzkiej (przed przetargiem – zadanie dwuletnie)
– przebudowę ul. Sikorskiego (w realizacji – koniec lato 2019)
– rozbudowę ul. Boya – Żeleńskiego (przed przetargiem).

Przygotowanie dokumentacji przyszłościowej dla planowanych zadań drogowych
(z budżetem ok. 1,6 mln zł), obejmuje z kolei następujące inwestycje:

– budowa ul. Obrońców Westerplatte (podpisana umowa na wykonanie projektu),
– przebudowa ul. Mirowskiej (podpisana umowa na wykonanie projektu),
– rozbudowa ul. Narcyzowej (podpisana umowa na wykonanie projektu),
– przebudowa ul. Lwowskiej (przed przetargiem na dokumentację)
– budowa ul. Sosnowieckiej (przed przetargiem na dokumentację),
– budowa łącznika Żyznej i Wirażowej (przed przetargiem na dokumentację)
– budowa połączenia Korfantego z Bugajską (przed przetargiem na dokumentację).

W ramach inwestycji mostowych (budżet ok. 5,2 mln zł) ma zostać przebudowany most nad rz. Wartą w ul. Zawodziańskiej. MZDiT zabezpieczył tu wkład własny (ok. 4,9 mln zł)
w inwestycję, o dofinansowanie której aplikuje z subwencji ogólnej budżetu państwa (realizacja zadania do końca roku).

W zadaniach związanych z odwodnieniem miasta (2,6 mln zł) znalazła się budowa odwodnienia ulicznego w ul. Złotej (przed przetargiem). Inwestycja ma być kontynuowana
w ramach programu budowy i przebudowy dróg w latach 2020-2021.

Na pozostałe inwestycje, obejmujące dostosowanie sygnalizacji świetlnej do wymogów prawnych, inwestycje oświetleniowe czy program budowy i przebudowy chodników oraz miejsc parkingowych MZDiT przeznaczy w tym roku ok. 6,1 mln zł, w sumie wyda więc – według obecnych zapisów w budżecie miasta i zarządu dróg – ok. 47 mln zł na związane z infrastrukturą drogową zadania lokalne.

Oprócz tego miasto będzie rozpoczynać lub finalizować realizację strategicznych drogowych inwestycji miejskich z udziałem środków unijnych. Mowa tutaj o przebudowach DK-1 (na odcinku od alei Jana Pawła II do ul. Rakowskiej) i DK-46 (ulice: Główna i Przejazdowa wraz z budową nowej drogi – obejścia kościoła św. Barbary do ul. Pułaskiego) czy trwającej już w terenie budowie węzłów przesiadkowych przy dworcach kolejowych (wraz z przebudową układów drogowych wokół nich). W połowie roku sfinalizowana zostanie inwestycja związana z odwodnieniem Kiedrzyna. Łączna wartość tylko tych czterech zadań ze wsparciem UE to blisko 360 mln zł.

social position