NOBLISTKA I PRAWA KOBIET NOWYMI PATRONAMI

NOBLISTKA I PRAWA KOBIET NOWYMI PATRONAMI

Częstochowscy radni zgodzili się, by nową ulicę w Kiedrzynie nazwać imieniem jednej z najznakomitszych polskich poetek – Wisławy Szymborskiej. Patronem ronda na Stradomiu zostały Prawa Kobiet.  

Z wnioskiem o nadanie nazw kilku ulicom na terenie nowo powstającego osiedla w dzielnicy Kiedrzyn zwrócił się do Rady Miasta Tomasz Jurczyński wraz z 110 mieszkańcami Częstochowy. Zespół ds. Nazewnictwa Obiektów Miejskich wskazał postać Wisławy Szymborskiej, którą wnioskodawcy zaakceptowali. Podczas sesji, 3 grudnia częstochowscy radni zgodzili się, by droga wewnętrzna, boczna od ulicy Ludowej otrzymała nazwę tej znakomitej polskiej poetki, pisarki, tłumaczki i felietonistki. Życiorys Wisławy Szymborskiej – poniżej.   Z kolei nowe rondo u zbiegu ulic gen. Kazimierza Pułaskiego i alei Bohaterów Monte Cassino, ze względu na niedawne zakończenie inwestycji nie miało jeszcze patrona. Z inicjatywą, by nazwać je Rondem Praw Kobiet, wystąpił radny Sebastian Trzeszkowski. – Dziś, bardziej niż kiedykolwiek, powinniśmy stanąć po stronie kobiet i ich praw – napisano w uzasadnieniu uchwały, przyjętej w czwartek przez częstochowskich radnych. – Rada Miasta nie ma instrumentów prawnych, które pozwoliłyby zagwarantować kobietom taką wolność, jakiej słusznie się domagają od wielu dni protestując na ulicach polskich miast, także Częstochowy. Możemy jednak, a nawet mamy obowiązek, wesprzeć je w sferze symbolicznej, bo ona także jest ważna. Stając w ten sposób po stronie prawa do suwerennego wyboru, wpiszemy się także w wielusetletnią historię naszego miasta, w którym żyli zgodnie obok siebie ludzie różnych poglądów i religii, dzięki tolerancji i wzajemnemu szacunkowi. Maria Wisława Szymborska (1923–2012) to pierwsza polska poetka uhonorowana Literacką Nagrodą Nobla. Otrzymała ją w 1996 w roku.  Debiutowała w 1945 roku na łamach „Dziennika Polskiego” wierszem Szukam słowa, pierwszy tom poetycki Dlatego żyjemy wydała w 1952 roku, zostając członkinią Związku Literatów Polskich. W latach 1953–1966 była kierowniczką działu poezji tygodnika „Życie Literackie”, później publikowała tam felietony. W 1983 roku nawiązała współpracę z „Tygodnikiem Powszechnym”.  Od 1988 roku była członkinią PEN Clubu, od 1989 roku członkinią założycielką Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, a od 2001 członkinią honorową  Amerykańskiej Akademii Sztuki i Literatury. W 2011 została odznaczona Orderem Orła Białego.  Utwory Szymborskiej tłumaczone są na kilkadziesiąt języków. Fundacja jej imienia (utworzona zgodnie z życzeniem zawartym w testamencie autorki) przyznaje co rok nagrodę poetycką.  Szymborska nie miała bezpośrednich związków z Częstochową, właściwie całe swoje życie związała z Krakowem. Ceniła talent poetycki Haliny Poświatowskiej, w 1967 r. uczestniczyła w jej pogrzebie na częstochowskim cmentarzu św. Rocha.   Obie uchwały wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

social position