Otwarcie ukończonej inwestycji drogowej na DK-46

Otwarcie ukończonej inwestycji drogowej na DK-46

Z udziałem władz miasta, dyrekcji MZD, przedstawicieli firm wykonawczych, instytucji współpracujących przy budowie oraz parlamentarzystów i częstochowskich radnych uroczyście oddana do użytku została budowa nowej DK-46 na zachodzie Częstochowy.

W ramach zadania przebudowany został istniejący ślad drogi w ciągu ulic: Głównej i Przejazdowej, a także wybudowany nowy ślad tzw. obejście ul. św. Barbary. To właśnie symboliczne odstawienie ostatniej bariery przy rondzie u zbiegu nowej drogi z ulicami: św. Jadwigi, św. Barbary i Głównej zakończyło inwestycję i udrożniło ruch na całości. To druga największa drogowa inwestycja zrealizowana we współczesnej historii miasta. Jej koszt podstawowy opiewał na ok. 98 mln zł wraz z dofinansowaniem z UE.

Przy tej okazji chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu tej inwestycji, a społeczności lokalnej za cierpliwość i wyrozumiałość. To rezultat wspólnej pracy wielu osób i instytucji. Od dzisiaj możemy korzystać z tego nowoczesnego systemu drogowego, który będzie służył nam wszystkim przez lata

Uspokojenie ruchu wraz z likwidacją możliwości kolizyjnych manewrów były jednymi z priorytetów projektantów przebudowy, będącej też częścią programu „Lepsza Komunikacja w Częstochowie”. Ciekawym, stosowanym wcześniej w Polsce i Europie rozwiązaniem jest wytyczenie w starym śladzie drogi pasa manewrowego pomiędzy głównymi ciągami ruchu. Zadanie „Rozbudowy DK-46 – ul. Głównej i ul. Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie” to inwestycja realizowana w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego obejmującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oprócz budowy infrastruktury drogowej i podziemnych sieci, na odcinku objętym pracami powstały drogi rowerowe, chodniki, oświetlenie, ronda i skrzyżowania poprzeczne, które zyskały bezpieczną geometrię. Inwestycję dopełniły specjalnie doświetlone i oznakowane przejścia dla pieszych na całym ciągu oraz zastosowanie elementów Inteligentnego Systemu Transportowego, w tym tablic zmiennej treści. Dzięki nowej drodze biegnącej tzw. obejściem ul. św. Barbary komunikacyjnie odciążona zostanie zachodnia część centrum miasta, którą ominie ruch tranzytowy. Odcinek przebudowy w istniejącym śladzie wynosi ok. 5,7 km, nowa droga biegnie przez ok. 1,8 km. To daje łączną długość inwestycji ok. 7,5 km.

Na podstawie informacji z MZD w Częstochowie

social position