CZĘSTOCHOWA DOCENIONA ZA ROZWÓJ USŁUG DLA BIZNESU

CZĘSTOCHOWA DOCENIONA ZA ROZWÓJ USŁUG DLA BIZNESU

Wkład w rozwój sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce przyniósł naszemu miastu wyróżnienie Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL). Związek jest jedną z największych społeczności biznesowych w Europie.

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) wspiera dobre praktyki, umożliwiając swoim członkom i partnerom wymianę wiedzy, pomysłów i doświadczeń. Skupia m.in. centra usług wspólnych, outsourcingu procesów biznesowych czy IT oraz centra badawczo-rozwojowe. Wśród członków ABSL są takie firmy jak m.in. Google, Hewlett Packard Enterprise, IBM, MAN, Procter&Gamble, Shell, Sony czy Xerox. Misją ABSL jest rozwój potencjału sektora nowoczesnych usług dla biznesu, jak i współpraca – także z samorządami czy uczelniami – na rzecz podnoszenia kwalifikacji osób wkraczających na rynek pracy oraz dbanie o wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Polski.

Częstochowa po raz kolejny została doceniona za wspieranie środowiska biznesowego – tworzenie warunków do prowadzenia działalności gospodarczej (m.in. dzięki ulgom dla inwestorów czy ulepszaniu infrastruktury specjalnych stref ekonomicznych), ale także do lokowania inwestycji ukierunkowanych na dostarczanie kompleksowych usług dla biznesu.

Z jednej strony w Częstochowie rozwijają się silnie już tutaj zakorzenione sektory produkcji – jak branża ,,automotive”; z drugiej – miasto staje się coraz atrakcyjniejszą lokalizacją dla tzw. centrów usług wspólnych, zapewniających obsługę finansowo-księgową międzynarodowym firmom prowadzącym produkcję w różnych rejonach świata. Dzięki unikatowej w skali kraju uchwale zwalniającej  z podatku deweloperów tworzących nowoczesne powierzchnie biurowe powstają w Częstochowie nowe biurowce w standardzie B+ i wyższym. Otwarto więc DL Center Point, uruchomiono nową siedzibę Centrum Usług Wspólnych ZF TRW (obsługującego wszystkie europejskie zakłady produkcyjne firmy), rozbudowano też Centrum Inżynieryjne i Centrum Zakupów. W listopadzie br. ZF TRW przeniosło część swojej działalności do nowoczesnego biurowca przy ul. Jasnogórskiej.

Aby zapewnić wykwalifikowane kadry na potrzeby wielkich koncernów, miasto stawia także na współpracę z uczelniami i rozwój profilowanej edukacji zawodowej. Na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej – po konsultacjach z kołami biznesowymi – utworzono specjalność ,,księgowość w centrach usług wspólnych”. Dzięki zakupionemu przez miasto – w ramach dotacji z projektu Akademicka Częstochowa – programowi SAP studenci już w trakcie studiów mogą ubiegać się o zatrudnienie, choćby w centrum rozliczeniowym ZF TRW. W branży SSC/BPO (nowoczesnych usługach biznesowych) w Częstochowie pracy mogą już szukać absolwenci szkół technicznych z klasami o profilu ekonomicznym, którzy na podstawie umów partnerskich – zawieranych przy współpracy samorządu –  podpisują kontrakty z pracodawcami.

Klimat dla biznesu panujący w mieście doceniają opiniotwórcze agencje doradcze. Rekrutująca na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie agencja ,,Antal” ujęła Częstochowę w rankingu miast atrakcyjnych pod względem relokacji. Miasto zostało też uznane za ,,wschodzącą gwiazdę” sektora usług dla biznesu przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

mb

zdjęcie u góry: częstochowski biurowiec ZF TRW

social position