I CZĘSTOCHOWSKIE FORUM DZIELNIC

I CZĘSTOCHOWSKIE FORUM DZIELNIC

Podczas Forum, które zacznie się 16 grudnia o godz. 10.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta,  podsumowany będzie projekt „Jasne, że razem II”. Jego celem było zwiększenie zaangażowania mieszkanek i mieszkańców Częstochowy w życie społeczne oraz rozwój ich kompetencji społecznych i obywatelskich.


Forum Dzielnic to pierwsze tego rodzaju wydarzenie w naszym mieście. 20 częstochowskich dzielnic będzie miało możliwość zaprezentowania się w formie kilkuminutowych filmów promocyjnych czy prezentacji multimedialnych. Wystąpienia zostaną przygotowane przez reprezentantów poszczególnych dzielnic – osoby angażujące się w życie lokalnej społeczności, członków Akademii Lidera (szkolenia organizowanego w ramach projektu „Jasne, że razem II”, w porozumieniu z przedstawicielami Rad Dzielnic).

Forum Dzielnic będzie platformą wymiany doświadczeń i dobrych praktyk podejmowanych w poszczególnych dzielnicach, a także doskonałą okazją do integracji społecznej mieszkanek i mieszkańców angażujących się w życie swojej dzielnicy.

PROGRAM

9.30 – 10.00 rejestracja uczestników

10.00 – 10.05 otwarcie konferencji i powitanie gości

Agnieszka Rutkowska – prezeska Polskiego Instytutu Mediacji i Integracji Społecznej, koordynatorka projektu ,,Jasne, że razem II” –przedstawicielka realizatora projektu
Adrian Staroniek – naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy

10.05 – 10.15 wystąpienie prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka

10.15 – 11.50 prezentacje dzielnic – uczestnicy Akademii Lidera w ramach Projektu ,,Jasne, że razem II”, wystąpienia przedstawicieli dzielnic

11.50 – 12.00 idea integracji Rad Dzielnic – dr Zbigniew Wieczorek, AJD

12.00 – 12.30 przykłady dobrych praktyk w zakresie integracji dzielnicowej – prezentacje

12.30 – 13.00 przerwa kawowa

13.00 – 13.15 podsumowanie projektu – Agnieszka Rutkowska, koordynatorka projektu ,,Jasne, że razem II”

13.15 – 13.45 wyniki głosowania na wnioski do Budżetu Obywatelskiego w 2017 r. – Agata Wierny, kierowniczka Referatu Partycypacji i Konsultacji Społecznych Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy

13.45 – 14.00 wręczenie dyplomów uczestnikom Akademii Lidera przeprowadzonej w ramach projektu ,,Jasne, że razem II”

14.00 – 14.30 podsumowanie i zakończenie

Zadanie publiczne „Jasne, że razem II”, realizowane przez Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej w partnerstwie z Urzędem Miasta Częstochowy, jest dofinansowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu fundusz Inicjatyw Obywatelskich – konkurs FIO 2017.

w załączniku: zaproszenie na I Częstochowskie Forum Dzielnic

social position