Nagrody i wyróżnienia na spotkaniu noworocznym

Nagrody i wyróżnienia na spotkaniu noworocznym

Laureatek i laureatów było wielu – do wręczenia były bowiem nagrody w miejskich programach, medale ,,Merentibus’’,  tytuły ,,Promotor częstochowskiej gospodarki” czy nagrody za prace naukowe promujące Miasto…

,,Merentibusy’’ to odznaczenia, które przyznaje prezydent Częstochowy za szczególne zasługi dla miejskiej społeczności i samorządu lokalnego. Tym razem odebrały je dwie osoby – Aneta Janik-Barciś i Adam Mroczek.

Aneta Janik-Barciś jest ekspertką zarządzania ludźmi, komunikacji i budowania zespołów. Działa od 15 lat, prowadząc z młodzieżą szkolenia i warsztaty mające kompleksowo przygotować ją do wkroczenia na rynek pracy, oswajać z rozmową rekrutacyjną i uczyć poprawnego pisania CV.  Jest wiceprzewodniczącą Komisji ds. Kształcenia Zawodowego w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach,  członkinią Powiatowej Rady Rynku Pracy przy częstochowskim PUP oraz prezeską Związku Przedsiębiorców i Pracodawców – Częstochowa. Napisała wiele branżowych tekstów.

Drugi laureat ,,Merentibusa” – Adam Mroczek – jest zasłużonym częstochowskim muzykiem i pedagogiem. Znany jest z gry na organach i z kierownictwa chóru. Studia ukończył w Katowicach i Krakowie. Był wieloletnim dyrektorem średniej Szkoły Muzycznej w Częstochowie – dziś należącej do Zespołu Szkół Muzycznych im. Marcina Józefa Żebrowskiego w Częstochowie. Pełnił tę funkcję od 1978  aż do 2007 roku. Pracował też w Społecznym Ognisku Muzycznym, był jednym z organizatorów Instytutu Muzyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej (dzisiejszego UJD). W 1975 r. założył Częstochowskie Towarzystwo Muzyczne. Jest laureatem Nagrody Miasta Częstochowy w dziedzinie kultury m.in. za zapoczątkowanie międzynarodowej wymiany uczniów pomiędzy Zespołem Szkół Muzycznych im. M. J. Żebrowskiego a Jugendmusikschule Pforzheim (Niemcy).

Spotkanie noworoczne było też okazją do wręczenia wyróżnienia za zasługi dla Województwa Śląskiego. Tym razem przyznane zostało ono na wniosek naczelnika Wydziału Edukacji UM Rafała Piotrowskiego. Z rąk wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego Stanisława Gmitruka odebrała je Beata Strzelecka-Mach – wieloletnia dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 48 im. Armii Krajowej w Częstochowie. Z wykształcenia jest germanistką, na co dzień angażuje się w działania na rzecz rozwoju lokalnego środowiska edukacyjnego. Jest koordynatorką pomocy dla Polek i Polaków – w tym dzieci – na dawnych, wschodnich ziemiach Rzeczpospolitej, przy współpracy z Towarzystwem Patriotycznym ,,Kresy’’. Stale angażuje się w działania na rzecz szkoły w Szumsku na Litwie.

Tak jak w poprzednich latach, prezydent Krzysztof Matyjaszczyk przyznał nagrody za działania spójne z programami miasta. I tak w kategorii ,,Częstochowa Wspiera Seniorów” nagroda przypadła Elżbiecie Markowskiej, od 2013 roku działającej na rzecz środowiska senioralnego. Kieruje pracami Centrum Aktywności Seniorów, jest członkinią Partnerstwa Częstochowa Seniorom i Częstochowa Osobom Niepełnosprawnym, a także Częstochowskiej Rady Seniorów. Jej działania skupione są na aktywizacji i wsparciu seniorów i seniorek. W ramach CCAS zainicjowała powstanie miejsca, w którym osoby starsze mogą realizować swoje zainteresowania. Jest także Prezeską Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki.

Klub Sportowy Norwid nagrodzono w kategorii ,,Kierunek Przyjazna Częstochowa”.  Spod jego skrzydeł przez ponad 20 lat wyszło wielu znakomitych siatkarzy, jak Piotr Gruszka, Łukasz Żygadło, Paweł Woicki, czy aktualni reprezentanci Polski – Bartosz Bednorz i Mateusz Bieniek. Dzięki pracy wielu osób związanych z klubem, ,,Norwid’’ wywalczył sobie silną markę w polskiej siatkówce. Nagrodę odebrali prezes Lesław Walaszczyk oraz dyrektor Łukasz Żygadło.  

W kategorii „Lepsza Komunikacja w Częstochowie” nagroda powędrowała do Huty Stalowa Wola S.A. oddział Autosan w Sanoku. Dzięki współpracy z firmą, częstochowskie pasażerki i pasażerowie mają możliwość korzystania z całkowicie zeroemisyjnych autobusów, wyposażonych w automatyczne zliczarki potoków pasażerskich, dynamiczną informację, porty USB czy pełną klimatyzację. Dopełnieniem współpracy było zrealizowanie w 2023 roku zamówienia na kolejne 4 ,,elektryki” w parametrach skonfigurowanych według częstochowskiego zamówienia. Nagrodę dla ,,Autosanu” odebrał prezes Maciej Borecki.  

W ramach programu ,,Teraz Lepsza Praca’’ odbywa się konkurs ,,Promotor Częstochowskiej Gospodarki”. Wyróżniono w nim kilka podmiotów. W imieniu Gabinetu Audioprotetycznego ,,Oto Słyszę’’ nagrodę odebrała jego właścicielka Małgorzata Urbańska. Domeną gabinetu są aparaty słuchowe i systemy wspomagające słyszenie, a misją – pomoc osobom niedosłyszącym w powrocie do normalnej komunikacji. Nagroda przypadła też Fundacji Ucz się Zdrooowia – odebrała ją prezeska zarządu Małgorzata Stanior. Fundacja edukuje konsumentki i konsumentów w zakresie ekologii i zdrowego żywienia, zwracając szczególną uwagę m.in. na dobroczynność kiszonek i miodów smakowych oraz suplementów DuoLife. Katarzyna i Paweł Koćwin odebrali natomiast nagrodę dla Grupy Argo Navi –  partnera Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, świadczącego usługi w zakresie pomocy publicznej – zarówno dla międzynarodowych koncernów, jak i mniejszych, rodzinnych firm.

Nagroda Główna w konkursie oraz tytuł ,,Promotora Częstochowskiej Gospodarki 2023”powędrowały do Asten Group – firmy, która od niemal ćwierć wieku wyróżnia się na rynku ogólnopolskim i lokalnym, a ostatnio również międzynarodowym. Jej atutami są wielomarkowa struktura i wszechstronność, a w wielu obszarach także pionierski charakter działań. W ramach jej struktury funkcjonuje siedem marek (Plastigo, Shini Europe, Ozzone, VIKK, Adino, Havier, Technigo) specjalizujących się w różnych branżach – handlu, dystrybucji, projektowaniu graficznym  czy zarządzaniu ludźmi. Gratulacje i nagrodę dla firmy odebrał prezes zarządu Asteniusz Myśliwiec.

Laureatem Nagrody Specjalnej został z kolei Uniwersytet Jana Długosza, reprezentowany podczas wieczoru przez rektor prof. dr. hab. Annę Wypych-Gawrońską. UJD odgrywa kluczową rolę w budowaniu wizerunku miasta i regionu poprzez swój dynamiczny rozwój i nowoczesne podejście do edukacji. W 2023 roku uczelnia uzyskała status uniwersytetu klasycznego i europejskiego, potwierdzając tym samym osiągnięcie najwyższych standardów akademickich i ścisłe przestrzeganie wartości europejskich. Poprzez współpracę z różnymi instytucjami UJD wspiera inicjatywy społeczne, dbając o rozwój kultury, sportu, edukacji, ochrony środowiska czy zdrowia publicznego.

Poznaliśmy też laureatki i laureatów Nagrody Prezydenta Miasta za najlepszą pracę inżynierską, licencjacką, magisterską lub doktorską związaną z promocją Częstochowy. I tak do Klaudii Chabinowskiej powędrowało wyróżnienie – oraz czek na 1 tys. zł – za pracę inżynierską ,,Projekt koncepcyjny modernizacji skweru Solidarności w Częstochowie”, powstałą na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Za pracę inżynierską ,,Opracowanie projektu techniczno-wykonawczego złożonych konstrukcji iluminacji świetlnych wpisanych w krajobraz urbanistyczny”, powstałą na Uniwersytecie Jana Długosza, wyróżniono Marcina Wojtaka (także otrzymał czek na 1 tys. zł). Natomiast nagrodę główną za najlepszy doktorat – zatytułowany ,,Środki społecznego przekazu w ewangelizacji na przykładzie archidiecezji częstochowskiej w latach 2001-2021. Studium teologiczno-pastoralne” – powstały na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, wraz z czekiem na 3 tys. zł, odebrał Krzysztof Gryza.

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym na scenie sali koncertowej Filharmonii Częstochowskiej gratulowali prezydent Krzysztof Matyjaszczyk oraz przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Niesmaczny.

social position