ŻEGNAJCIE WAKACJE. WITAJ SZKOŁO!

ŻEGNAJCIE WAKACJE. WITAJ SZKOŁO!

Prawie 32,3 tysiące uczennic, uczniów i przedszkolaków rozpoczyna dziś nowy rok szkolny po dłuższej niż zwykle – bo  blisko sześciomiesięcznej – przerwie. 1 633 dzieci poszło do szkoły po raz pierwszy.

W szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Częstochowa, naukę rozpoczęło w tym roku łącznie 32 289 uczennic i uczniów, w tym: 13 935 w szkołach podstawowych (1 633 w klasach pierwszych), 13 186 w szkołach ponadpodstawowych (3 117 w klasach pierwszych). Natomiast do miejskich przedszkoli będzie uczęszczało 5 168 dzieci.

W inauguracji roku szkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 wziął udział prezydent Krzysztof Matyjaszczyk, który życzył wszystkim przede wszystkim zdrowia ale także wielu sukcesów i wytrwałości. Uroczystości towarzyszyło symboliczne przecięcie wstęgi, bo w budynku w sierpniu zakończono gruntowną rozbudowę.

Prace remontowe w SP 47 przy ul. Przestrzennej rozpoczęły się pod koniec 2018 roku, a ich celem była nie tylko poprawa komfortu nauki i pracy, ale także przeniesienie przedszkola z ul. Konwaliowej. Oprócz modernizacji istniejącego budynku, inwestycja objęła budowę nowego obiektu wielofunkcyjnego o powierzchni prawie 1000 m kw. z salą gimnastyczną (wraz z zapleczem) oraz salami szkolnymi i przedszkolnymi. Dotychczasowy budynek szkoły  przeszedł m.in. kompleksową termomodernizację, wymianę instalacji, przebudowano także pomieszczenia dydaktyczne i administracyjne. Prace dopełniło zagospodarowanie  terenu – w tym przebudowa i rozbudowa dojazdów, parkingów i chodników – wraz z zielenią. Koszt wykonania robót  budowlanych to prawie10,3 mln zł.

Szkoły i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Częstochowa będą od 1 września funkcjonowały w trybie stacjonarnym w oparciu o wytyczne MEN, GIS i MZ. Przy organizacji rozpoczęcia roku szkolnego, dyrektorzy uwzględnili wszystkie wytyczne,  specyfikę szkoły, liczbę uczniów oraz warunki lokalowe, tak aby uroczystości odbyły się bezpiecznie i sprawnie.

Informacje o funkcjonowaniu szkół i przedszkoli w czasie pandemii można znaleźć na stronie MEN – https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2

social position