Zadaszenie nad lodowiskiem

Zadaszenie nad lodowiskiem

Zadaszenie nad trybunami i płytą lodowiska, nowe oświetlenie i nagłośnienie – między innymi te elementy złożą się na inwestycję przy ul. Boya-Żeleńskiego. Miasto podpisało z wykonawcą robót umowę na blisko 5 mln zł. Po zakończeniu prac obiekt będzie funkcjonować dłużej w sezonie zimowym, a i latem znajdzie nowe przeznaczenie.  26 marca podpisałem ze strony miasta umowę z wyłonionym w przetargu wykonawcą, firmy ,,Przemysłówka” S.A. – w jego imieniu – prezes zarządu Janusz Stępień.

Przedsięwzięcie wpisuje się w działania służące tworzeniu atrakcyjnych i bezpiecznych miejsc wypoczynku i rekreacji w mieście.

– Ta inwestycja mieści się w ramach naszego programu ,,Przyjaznej Częstochowy”. Oferując częstochowiankom i częstochowianom przyjazne miasto, chcemy zadbać między innymi o to, aby byli jak najbardziej aktywni. Zimą będą to oczywiście łyżwy, ale liczymy na to, że obiekt będzie też częściej wykorzystywany latem dzięki infrastrukturze, która tu powstanie. Oprócz tej inwestycji, ,,Przyjaznej Częstochowie” służą też inne nasze przedsięwzięcia – trwają prace w Parku Lisiniec, budujemy aquapark.  

Podczas spotkania przedstawiono wizualizację przebudowy. Dach znajdzie się na wysokości ponad 11 metrów, a jego powierzchnia wyniesie ponad 3 tys. metrów kw. Zadaszenie będzie miało formę łukową i zostało tak zaprojektowane, aby osłaniało przejście z budynku MOSiR na płytę lodowiska oraz pozostałe obiekty sportowe. Od strony trybuny projektowane są rolety, które osłonią widownię przed wiatrem, a jednocześnie umożliwią przewietrzanie obiektu nocą, kiedy nie będzie użytkowany. Oprócz budowy samego zadaszenia na fundamentach na palach wierconych, zakres robót obejmie też m.in. przebudowę oświetlenia płyty lodowiska i instalacji elektrycznych, przebudowę części trybuny oraz muru oporowego, ustabilizowanie skarpy trybuny oraz zagospodarowanie terenu.

Dzięki inwestycji, zimą lodowisko będzie lepiej oświetlone i nagłośnione, a latem – zacienione i osłonięte od deszczu. Zadaszenie pozwoli też znaleźć zastosowanie dla osłoniętej powierzchni przez cały rok – rozważa się choćby poszerzenie funkcjonalności obiektu poprzez umieszczanie tam przenośnych elementów zabawowych dla dzieci.

social position