WYBIEGI, BOISKA, PARKINGI, DRZEWKA, CZYLI WYBRANE EFEKTY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

WYBIEGI, BOISKA, PARKINGI, DRZEWKA, CZYLI WYBRANE EFEKTY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Zakończyła się realizacja większości tegorocznych inwestycji finansowanych – decyzją mieszkanek i mieszkańców Częstochowy – z Budżetu Obywatelskiego. Z efektami kilku zadań, w tym oddanych do użytku w ostatnich dniach, zapoznał się we wtorek prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.  

 


Na serce częstochowianek i częstochowian współdecydujących o wydatkowaniu miejskich pieniędzy zawsze mogą liczyć potrzebujące zwierzęta. Kolejną zmianę na plus – tym razem z efektem w postaci większej przestrzeni dla psów – przeszło schronisko przy ul. Gilowej. Zakończone w listopadzie zadanie pod nazwą ,,Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt” polegało na dobudowaniu otwartych wybiegów do istniejących budynków. W budynku 13a schroniska wybudowano 20 takich wybiegów, a w budynku 13c – 9. Dzięki temu przestrzeń każdego boksu powiększyła się o dodatkowe 4 metry kwadratowe. Zamontowano też tablicę informującą o realizacji inwestycji w ramach Budżetu Obywatelskiego. Łączne nakłady poniesione na realizację zadania wyniosły niecałe 213 tys. zł. Efekty prac oglądała wspólnie z prezydentem  jego społeczna pełnomocniczka ds. zwierząt – Małgorzata Iżyńska.  

W ubiegłym roku częstochowianie wybrali w głosowaniu tradycyjnie sporo projektów związanych ze sportem i rekreacją, które teraz materializują się w miejskiej przestrzeni.

W połowie listopada przy Szkole Podstawowej nr 49  przy ul. Jesiennej zakończono budowę boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą. Boisko o wymiarach 30 na 62 metry pokryto nawierzchnią z trawy syntetycznej. Wykonano też betonowe fundamenty pod piłkochwyty, a także schody terenowe, utwardzone dojście i barierkę wzdłuż bieżni, zrealizowanej ze środków wprowadzonych dodatkowo przez Radę Miasta (bieżnia ma 80-metrów, trzy tory i poliuretanową nawierzchnię). Całkowity koszt tej inwestycji wyniósł nieco ponad 577 tys. zł.

Nieco wcześniej – w ramach zadania pod nazwą ,,Bezpieczny Rodzinny Wypoczynek w dzielnicy Zawodzie-Dąbie”– na terenie Gimnazjum nr 17 przy ul. Legionów pojawiło się boisko do siatkówki plażowej. Zakupiono też zestaw słupków do siatkówki z możliwością montażu. Ogrodzenie od strony ul. Legionów i ul. Kaczorowskiej rozebrano i wykonano nowe. Istniejące nawierzchnie chodników oraz drogi manewrowej zostały wyremontowane. Zamontowano elementy małej architektury (3 ławki, 2 kosze na śmieci oraz tablicę informacyjną), wyrównano i oczyszczono przyległy teren oraz odtworzono trawniki. Oprawy LED pojawiły się zamiast opraw sodowych, rozszerzono system monitoringu terenu, zakupiono także specjalny odkurzacz do nawierzchni. Kosztyzadania zamknęły się kwotą prawie 199 tys. zł. Inwestycja uzupełnia całkiem spory już kompleks rekreacyjno-sportowy powstały niedawno w sąsiedztwie szkoły ze środków miejskich, w tym budżetu obywatelskiego.

Nowoczesny plac zabaw pojawił się w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 29 przy ul. św. Rocha. Zamontowano tam wysoką na 7 metrów piramidę linową, ślizg o długości 8 metrów, tunel oraz huśtawkę podwójną. Pojawiło się tam też podwójne urządzenie fitness typu ,,narty biegówki/wioślarz” (wzbogacając plac rekreacji ruchowej, który powstał tam wcześniej także ze środków BO), a także elementy małej architektury – 3 ławki z oparciem, 3 kosze na śmieci oraz tablica informacyjna z regulaminem. Nasadzono również 5 nowych drzewek – jarzębu mącznego. Plac został pokryty bezpieczną nawierzchnią piaskową z obrzeżem. Łączny koszt inwestycjito niecałenieco ponad 168 tys. zł.

W tym roku z Budżetu Obywatelskiego realizowanych jest kilkanaście zadań mających na celu poprawę infrastruktury drogowej, rowerowej, chodników i parkingów w poszczególnych dzielnicach.  Na przykład przy ul. Pużaka w dzielnicy Północ – od strony zachodniej – kosztem 263 tys. zł przebudowano chodnik i miejsca postojowe (przy nieodległej ul. Bacewicz zmodernizowano chodniki i parkingi kosztem 175 tys. zł).

Miejska zieleń także znalazła się wśród zadań zrealizowanych w tym roku z Budżetu Obywatelskiego. Jednym z nich było „Zazielenienie Grosza”. Pod tym hasłem zagospodarowano  zieleniec przy alei Niepodległości 29, sadząc tam 24 drzewa liściaste – lipy
i klony (za ponad 9 tys. zł).

– Dziękuję raz jeszcze pomysłodawcom tegorocznych i przyszłorocznych zadań Budżetu Obywatelskiego, wszystkim mieszkańcom głosującymi wspierającym lokalne pomysły, a  także służbom miejskim i firmom wykonawczym, do których należy finalizacja prac w terenie – mówi prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. – Mimo zwiększania puli środków na Budżet Obywatelski nie możemy oczywiście zrealizować wszystkich zgłaszanych wniosków częstochowian, ale cieszmy się tym, co w jego ramach rokrocznie powstaje i dobrze służy ludziom.  

W tym roku ze środków Budżetu Obywatelskiego zrealizowanych zostało lub jest jeszcze realizowanych w Częstochowie ponad 120 zadań. Większość z nich to małe inwestycje lub zakupy inwestycyjne, pozostawiające swój trwały ślad w publicznej przestrzeni miasta.

 

social position