Węzły przesiadkowe – umowa z wykonawcą podpisana

Węzły przesiadkowe – umowa z wykonawcą podpisana

Zmieni się otoczenie największych dworców kolejowych w mieście – Głównego (od ul. Piłsudskiego), Stradom i Raków. W środę Miejski Zarząd Dróg i Transportu podpisał umowę na budowę węzłów przesiadkowych z wykonawcą. Inwestycja będzie kosztować blisko 69 mln zł. Dofinansowanie ze środków UE to 27,5 mln zł.

 

Udało się wreszcie rozstrzygnąć przetarg na budowę trzech węzłów, które mają dać możliwość szybkiej przesiadki między różnymi środkami transportu publicznymi i prywatnymi.

Węzły powstaną przy dworcach kolejowych –  Częstochowa Osobowa (od strony ul. Piłsudskiego), Stradom i Raków. Efektem inwestycji będzie też poprawa estetyki i dostępności komunikacyjnej terenów przy dworcach kolejowych. Wybudowane zostaną parkingi i infrastruktura dla poszczególnych środków transportu, rozbudowana i uzupełniona zostanie sieć dróg rowerowych – powstanie bądź zostanie przebudowanych ok. 10 km tych dróg łączących dworce, przy których powstaną węzły.

– Liczę, że po zakończeniu tej inwestycji Częstochowa stanie się lepiej skomunikowanym i bardziej przyjaznym miastem, takim, po którym podróżuje się różnymi środkami transportu. Węzły przesiadkowe to udogodnienie zarówno dla częstochowianek i częstochowian, jak i ludzi spoza miasta, uatrakcyjnienie i wzmocnienie roli naszego miasta jako lidera subregionu północnego Województwa Śląskiego.

Zmieni się otoczenie trzech największych dworców kolejowych w mieście: Częstochowa – Osobowa (Dworzec Główny), Częstochowa Stradom i Częstochowa Raków. Powstaną miejsca parkingowe typu Park and Ride, łączące węzły z drogami rowerowymi, stacjami rowerowymi, stanowiskami dla taksówek oraz autobusowej komunikacji zbiorowej, a także przebudowanymi odcinkami ulic: Pułaskiego (wraz z rondem przy wiadukcie), Piłsudskiego (od alei Najświętszej Maryi Panny do ul. Piotrkowskiej) i układem drogowym przy dworcu na Rakowie. Całość będzie kosztować 68 mln 865 tys. zł. Częstochowa uzyskała na ten cel dofinansowanie w wysokości 27,5 mln zł ze środków UE, z Regionalnych Inwestycji Terytorialnych na lata 2014-2020.

Efektem inwestycji powinno być też odciążenie ruchu kołowego w godzinach szczytu. Budowa węzłów to zwiększenie szans na to, że część z 40 tysięcy mieszkańców regionu, którzy przyjeżdżają codziennie do Częstochowy, zamieni lub ograniczy prywatne środki transportu na rzecz transportu publicznego i komunikacji miejskiej.

Zasadnicze prace budowlane dotyczące węzłów przesiadkowych mają zakończyć się do końca czerwca 2020 roku, a wykonanie całości umowy planowane jest do końca sierpnia 2020 roku.

Umowę wykonawczą przy ul. Piłsudskiego podpisali w środę: dyrektor generalny Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego Mariusz Serżysko z dyrektorem MZDiT  Piotrem Kurkowskim oraz jego zastępcą Mirosławem Kucią-Piekarskim.

Firma zadeklarowała, że będzie się starała minimalizować uciążliwości dla mieszkańców w czasie prowadzenia inwestycji. Jako pierwsze mają rozpocząć się roboty związane z infrastrukturą podziemną  węzła przy Dworcu Głównym (z początkiem listopada). W przyszłym roku będą prowadzone już równolegle w trzech lokalizacjach.

Otwarcie ofert związanych z wykonaniem Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej – wydzielonym z kontraktu na węzły przesiadkowe, ale związanym z nimi funkcjonalnie – odbędzie się 18 października.
Już działa aplikacja live MPK, dzięki której można śledzić ruch miejskich autobusów na poszczególnych przystankach.

Poniżej: zdjęcia z podpisania umowy oraz wizualizacja części infrastruktury węzła przy ul. Piłsudskiego

social position