Miła niespodzianka od Strażaków OSP Dźbów

Miła niespodzianka od Strażaków OSP Dźbów

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej Częstochowa – Dźbów odwiedzili sprawili mi miłą niespodziankę. Wręczyli mu akt nadania tytułu honorowego członka OSP Dźbów.

Decyzję o nadaniu tytułu członkowie OSP Dźbów podjęli 2 marca podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczego. Zgodnie ze statutem jednostki tytuł ten nadawany jest osobom szczególnie zasłużonym dla ochrony przeciwpożarowej.

OSP Dźbów skupia obecnie ok. 70 strażaków, z czego 24 to członkowie czynni mogący brać udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Od 1997 roku OSP włączona jest do struktur Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Na swoim wyposażeniu, oprócz specjalistycznego sprzętu pożarniczego, posiada trzy wozy strażackie: Star 266 z 1984 roku, Mercedes-Benz ATEGO z 2014 roku i Volvo FL z 2018 roku. Strażacy z Dźbowa, oprócz podejmowania interwencji na terenie miasta i powiatu, zajmują się również szkoleniami dzieci skupionych w dwóch drużynach młodzieżowych (chłopięcej i dziewczęcej). Jednostka posiada też dętą orkiestrę pożarniczą.

social position