STOP NIELEGALNEMU GRAFFITI

STOP NIELEGALNEMU GRAFFITI

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS we współpracy z Komendą Miejska Policji w Częstochowie rozpoczęły realizację profilaktyczno-edukacyjnej kampanii, służącej zwalczaniu wandalizmu.

Kampania służy zwróceniu uwagi na problem niszczenia m.in. elewacji budynków poprzez nielegalne napisy. Ma też zachęcić mieszkańców do szybkiego reagowania na przypadki wandalizmu i zgłaszania ich Policji lub Straży Miejskiej. Jednocześnie celem akcji nie jest piętnowanie graffiti w ogóle, tylko pokazanie, że można je wykonywać w sposób cywilizowany, zaplanowany, uzgodniony z zarządcą i pod nadzorem.

Realizacja akcji przewiduje m.in. kampanię medialną w częstochowskich rozgłośniach radiowych oraz mediach społecznościowych. Na jej potrzeby powstał spot radiowy i telewizyjny. Zaprojektowano także plakat, który pojawi się na klatkach budynków w zasobach ZGM TBS i w przestrzeni miejskiej.

Tegoroczna kampania to kolejne tego typu przedsięwzięcie, realizowane przez ZGM TBS. Wcześniej, dzięki współpracy z Zespołem Szkół Plastycznych, na budynkach TBS w dzielnicy Północ powstały murale z cyklu “Halina Poświatowska”, tworzone przez uczniów z klasy o specjalności: „mural”. Ponadto w ubiegłych latach ZGM skierował pisma do częstochowskich szkół z prośbą o przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w temacie nielegalnego graffiti. W 2015 roku w częstochowskiej Konduktorowni odbyły się warsztaty dla dzieci z dzielnicy Stare Miasto w ramach projektu realizowanego przez Partnerstwo na Rzecz Aktywności Lokalnej „Stare Miasto – Nowe Życie”. Pod okiem instruktora powstały wówczas legalne „dzieła” na wyznaczonych przez miejską spółkę murach.

social position