SPRZĘTOWE WSPARCIE DLA SZPITALA I POGOTOWIA

SPRZĘTOWE WSPARCIE DLA SZPITALA I POGOTOWIA

Miejski szpital i pogotowie ratunkowe w Częstochowie przed szczytem obecnej fali pandemii wzbogaciły się o sprzęt medyczny wartości 6 mln zł, sfinansowany w większości ze środków unijnych, dzięki wsparciu miasta. Szpital zyskał m.in. ambulans, centralę monitorującą dla OIOM oraz 5 respiratorów, a pogotowie – 3 ambulanse, 3 respiratory transportowe i 7 defibrylatorów.

Już marcu – kwietniu eksperci byli pewni, że jesienią czeka nas druga fala pandemii. Częstochowski samorząd, zgodnie z zapotrzebowaniem Miejskiego Szpitala Zespolonego i Stacji Pogotowia Ratunkowego, przez ostatnie miesiące podejmował działania na rzecz doposażenia i wsparcia tych placówek służby zdrowia w kontekście walki z COVID-19. Obecna sytuacja w służbie zdrowia jest bardzo trudna, ale gdyby nie ostatnie doposażenie sprzętowe, miejskie placówki służby zdrowia byłyby teraz w znacznie trudniejszej sytuacji.  

Miasto przygotowywało wnioski o dofinansowanie zakupów sprzętu dla miejskiego szpitala i pogotowia w ramach puli unijnych środków przeznaczonych na walkę z koronawirusem. W sumie dofinansowany z RPO Województwa Śląskiego sprzęt kosztował 6 mln złotych.

Wśród zakupów dla szpitala znalazł się ambulans – samochód specjalny sanitarny za blisko 300 tys. zł, centrala monitorująca z systemem monitorowania i możliwością archiwizacji dla OIOM (ponad 500 tys. zł), konieczny w diagnostyce cyfrowy aparat RTG (prawie 600 tys. zł), trzy aparaty USG (540 tys. zł), dwa bronchoskopy wraz z osprzętem (325 tys. zł), aparat RTG Ramię C (prawie 200 tys. zł), respirator stacjonarny wraz z osprzętem (90 tys. zł), cztery respiratory transportowe wraz z osprzętem (ponad 230 tys. zł), system ucyfrowienia aparatu RTG wraz z osprzętem (120 tys. zł) i analizator parametrów krytycznych (70 tys. zł)

Kupiono też 10 pomp infuzyjnych stosowanych do ciągłego lub cyklicznego, dokładnego dawkowania leku,10 aparatów AMBU przeznaczonych do sztucznego oddychania oraz resuscytacji pacjentów, 7 materacy przeciwodleżynowych o zwiększonej trwałości, specjalny wózek do przewozu zakażonych chorych, pięć ssaków z systemem zamkniętym.

Wśród zakupów znalazł się też sprzęt i środki do dezynfekcji.To m.in. urządzenie do dezynfekcji lampami UV wraz z osprzętem (225 tys. zł), myjnia – dezynfektorprzeznaczona do mycia i dezynfekcji termicznej różnych sprzętów i narzędzi (216 tys. zł), autoklaw parowy (215 tys. zł),sprzęt do dezynfekcji powierzchni suchą mgłą, 50 tysięcy chusteczek do dezynfekcji powierzchni, chusteczki z chlorheksydyną do mycia pacjentów.

W sumie na zakupy dla potrzeb Miejskiego Szpitala Zespolonego z pozyskanej unijnej puli wydano3 mln 985 tys. zł.

Z kolei częstochowską stację Pogotowia Ratunkowego wyposażono m.in. w trzy ambulanse sanitarne wraz z kompletną zabudową medyczną oraz noszami (za ponad 1 mln zł), trzy respiratory transportowe (za blisko 100 tys. zł), siedem defibrylatorów reanimacyjno–transportowych (520 tys. zł), dwie transportowe komory izolacyjne do czasowej izolacji pacjentów zakaźnych, trzy pompy infuzyjne dwustrzykawkowe, dwa profesjonalne urządzenia do dezynfekcji powierzchni i pojazdów, 100 masek panoramicznych, 2000 filtrów do nich, preparaty do dezynfekcji dłoni i powierzchni. W sumie sprzęt i środki dla pogotowia kosztowały 2 mln 11 tys. zł.

Zakupy te w  85% sfinansowano ze środków europejskich, 10% pochodziło ze środków centralnych, a 5% stanowił wkład własny danej jednostki (w przypadku miejskiego szpitala była to dotacja w wysokości ponad 194 tys. zł z budżetu Częstochowy). Podziału regionalnych środków europejskich przeznaczonych na walkę z epidemią dokonano w połowie kwietnia. Później – z pomocą samorządów – placówki służby zdrowia składały wnioski o dofinansowanie i dokonywały zakupów, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami – w ramach przyznanej puli.  

Warto wspomnieć, że poza tym sprzętem, ze środków budżetu miasta przeznaczonych na walkę z koronawirusem dla miejskiego szpitala zakupiono m.in. 3 respiratory za 177 tys. zł, środek do dezynfekcji powierzchni NOCOLYSE (4,6 tys. zł) czy rękawiczki ochronne (9,1 tys. zł), a dla stacji pogotowia kombinezony izolacyjne (35 tys. zł).  Przekazywano też środki ochronne i dezynfekcyjne pochodzące z darowizn, m.in. od częstochowskich firm.

Wydział Zdrowia Urzędu Miasta zrealizował ponadto lub jeszcze realizuje tegoroczne dotacje miejskie dla Miejskiego Szpitala Zespolonego na: 
– modernizacje i zakupy inwestycyjne na kwotę 460 tys. zł, z czego 324 tys. zł – na zakup sterylizatora plazmowego oraz modernizację pomieszczeń szpitalnych w celu odizolowania pacjentów z podejrzeniem Covid-19;  
– remonty pokryć dachowych i obróbek blacharskich w obiektach szpitala – 340 tys. zł,
– modernizację kanalizacji deszczowej w szpitalu – 79 tys. zł,
– realizację projektu szpitala “Dzisiaj lepsze zdrowie niż wczoraj – jutro lepsza praca niż dzisiaj” – 11 tys. zł.

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych UM  od początku epidemii kupuje z kolei m.in. roztwór do dezynfekcji (nadtlenek wodoru 35%), dzięki któremu firma MATPOL dokonuje cotygodniowej dezynfekcji m.in. oddziałów szpitalnych (budynki MSZ przy ul. Bony, Mickiewicza i Mirowskiej) oraz terenów przyszpitalnych (namioty, wejścia, barierki, ławki itp.). Dezynfekowane są także karetki Pogotowia Ratunkowego, pojazdy Straży Miejskiej oraz tabor Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie. Kwota, jaką wydział wydatkował na ten cel od początku epidemii to ponad 101 tys. zł.

Na walkę z COVID (w tym zakupy środków ochronnych i dezynfekcyjnych) tylko Wydział Zarządzania Kryzysowego UM przeznaczył do tej pory już ok. 1 mln 620 tys. zł.


Na podstawie informacji z wydziałów Funduszy Europejskich i Rozwoju, Zdrowia, Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych UM.

social position