Śniadanie z przedsiębiorcami

Śniadanie z przedsiębiorcami

„Dotacje na szkolenia i doradztwo dla MŚP oraz dotacje i pożyczki na rozwój działalności gospodarczej w 2019” – to temat ,,Śniadania z Przedsiębiorcami, które odbędzie się 11 kwietnia w Parku Przemysłowo-Technologicznym.

Podczas spotkania zostaną poruszone zagadnienia:
1.    Główne założenia projektu: Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MŚP i ich pracowników:
o    kto może wnioskować o dofinansowanie?
o    na co można otrzymać dofinansowania i na jakich zasadach?
o    ile wynosi poziom dofinansowania?
2.    Główne założenia nowego projektu: Usługi rozwojowe dla MŚP.
3.    Możliwości uzyskania dofinansowania przez przedsiębiorców z Funduszy Unijnych na rozwój działalności gospodarczej w 2019 r.
4.    Preferencyjne pożyczki dla firm.

Prelegentem będzie Jerzy Ostrowski – animator w projekcie „Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MŚP i ich pracowników” prowadzonym przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. oraz  Józef Wojtas – specjalista ds. Funduszy Europejskich Lokalnego Punktu Informacyjnego w Częstochowie prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 11 kwietnia w Częstochowskim Parku Przemysłowo – Technologicznym, przy ul. Wały Dwernickiego 117/121. Rozpocznie się o godz. 8:30.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Osoby zainteresowane proszone są o rejestrację za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie www.arr.czestochowa.pl w zakładce „Śniadania z przedsiębiorcami”.
Osobą do kontaktu jest Paulina Ptaszek. Wszelkie pytania kierować można mailowo na adres sniadania@arr.czestochowa.pl lub telefonicznie pod numerem 34 360 56 88.

social position