Są terminy matur, egzaminów ósmoklasisty i zawodowego

Są terminy matur, egzaminów ósmoklasisty i zawodowego

Egzaminy pisemne maturalne rozpoczną się 8 czerwca, a ustnych nie będzie w ogóle. Ośmioklasiści będą egzaminowani od 16 do 18 czerwca, a absolwenci szkół średnich egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie będą zdawać od 22 czerwca do 9 lipca.

W piątek, 24 kwietnia swoje zajęcia w szkole zakończyły uczennice i uczniowie ostatnich klas liceów ogólnokształcących i techników. Oczywiście, w związku z  obowiązującymi ograniczeniami nie odbywają się żadne uroczystości, podczas których wręczone byłyby świadectwa. W Częstochowie, w szkołach prowadzonych przez Miasto zajęcia w klasach maturalnych zakończyły dziś 3 854 osoby. W tych nietypowych okolicznościach, dobrą informacją jest dla nich zapewne to, że Ministerstwo Edukacji Narodowej podało wreszcie terminy matur, które pierwotnie miały odbyć się w maju.

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie głównym dla absolwentów wszystkich typów szkół rozpocznie się w poniedziałek, 8 czerwca i potrwa do 29 czerwcaW tym roku nie będzie egzaminów ustnych.

Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca. Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia. Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września.

Na terminy czekały też uczennice i uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych. Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym potrwa od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017) potrwa od 22 czerwca do 9 lipca. Natomiast egzamin zawodowy (Formuła 2019) zaplanowany jest od 17 do 28 sierpnia.

social position