Remont budynku na potrzeby MOPSu

Remont budynku na potrzeby MOPSu

Dla potrzeb częstochowskiego MOPS-u miasto przebuduje obiekt przy ul. Sułkowskiego 9. Do 3 stycznia można składać oferty w postępowaniu przetargowym na tę inwestycję.

Budynek, w którym wcześniej mieściło się miejskie przedszkole, nie jest obecnie użytkowany. Po przebudowie znajdą się w nim pomieszczenia Centrum Pomocy Rodzinie – sale terapii indywidualnej i grupowej – oraz sale szkoleniowe, pomieszczenia uzupełniające, biurowe, socjalne oraz higieniczno-sanitarne. Dla rodzin z dziećmi przewidziano punkt przedszkolny, który zapewni dzieciom opiekę w trakcie spotkań terapeutycznych rodziców. Pomieszczenia terapii indywidualnej i grupowej zaplanowano na parterze budynku. Z kolei na piętrze znajdować się będą pomieszczenia biurowe dla pracowników, a w piwnicy sale szkoleniowe.

Całe wnętrze budynku zostanie dostosowane do jego nowej funkcji. Zbudowana zostanie nowa wewnętrzna klatka schodowa i nowe wejście. Istniejące stropy zostaną wzmocnione; powstanie też nowy strop nad piętrem. Wzmocniona będzie także konstrukcja dachu, a cały budynek zostanie docieplony. W północno-wschodnim narożniku budynku powstanie klatka schodowa z szybem windowym łączącym wszystkie kondygnacje. Zapewni to pełną dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych.

Teren wokół budynku zostanie zagospodarowany. Zewnętrzne schody wejściowe po wschodniej stronie zostaną zlikwidowane, a nowe pojawią się od strony zachodnio-północnej. Położone zostaną także nowe chodniki. Na terenie działki zaprojektowano 7 miejsc parkingowych, w tym 2 dla osób z niepełnosprawnościami. Pozostałe znajdą się na przyległych ulicach w ramach miejskiej strefy parkowania.

Budynek po modernizacji zostanie przekazany w trwały zarząd Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej,  który – zgodnie ze swoim statutem – będzie wykonywał w nim zadania z zakresu wspierania rodziny i rodzinnej pieczy zastępczej. Zadania te MOPS przekazuje do realizacji organizacjom pozarządowych. W lipcu 2013 roku zadanie to zlecono Stowarzyszeniu na rzecz pomocy dziecku i rodzinie ,,DLA RODZINY”, prowadzącemu „Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny”.

Firmy zainteresowane udziałem w przetargu do 3 stycznia 2018 roku, do godz. 10.30, mogą składać swoje oferty w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta (parter), przy ul. Śląskiej 11/13.

http://www.czestochowa.pl/page/7,aktualnosci.html?id=10040

social position