Rekrutacja do przedszkoli

Rekrutacja do przedszkoli

11 marca rozpocznie się rekrutacja dla nowych kandydatów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok 2019/20. Do 4 marca, rodzice dzieci które już uczęszczają do przedszkoli powinni  potwierdzić wolę kontynuacji wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

Rekrutacja dotyczy publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych. Będzie prowadzona w trzech etapach.

I ETAP
Rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej do 4 marca, potwierdzają w swojej placówce wolę kontynuacji wychowania przedszkolnego dziecka w kolejnym roku szkolnym. Brak potwierdzenia będzie równoznaczny z rezygnacją
z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym.

II ETAP
Rekrutacja dla nowych kandydatów odbędzie się od 11 do 25 marca

 

z wykorzystaniem systemu elektronicznego (system zostanie udostępniony 11 marca o godz. 9.00.

III ETAP
Postępowanie uzupełniające odbędzie się od 17 do 21 czerwca (pod warunkiem posiadania wolnych miejsc wychowania przedszkolnego).

Ponadto Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy informuje, że w roku szkolnym 2019/2020 niżej wymienione przedszkola oferują miejsca wychowania przedszkolnego na zasadach określonych w art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych m.in. będą pobierały opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego za każdą rozpoczętą godzinę wychowania przedszkolnego przekraczającą 5 godzin w wysokości 1 zł, z tym że dzieci będące mieszkańcami miasta Częstochowy będą całkowicie zwolnione z opłat (nie dotyczy opłat za żywienie i zajęcia dodatkowe):

1. Przedszkole Niepubliczne “Niebiańskie Nutki II”, ul. Matejki 67/69;
2. Przedszkole Niepubliczne Małe Bambino, ul. Podchorążych 38;
3. Niepubliczne Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich,     ul. Sieroszewskiego 16;
4. Przedszkole Niepubliczne “Niebiańskie Nutki”, ul. Krakowska 1
5. Niepubliczne Plastusiowe Przedszkole, ul. Żwirki i Wigury 6/14.

Obecne kryteria rekrutacji oraz terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego znajdują się na stronie:
http://www.czestochowa.pl/page/6663,rekrutacja-do-publicznych-przedszkoli-i-oddziaLOw-przedszkolnych-w-publicznych-szkoLach–podstawowych-na-rok-szkolny-20192020-.html

Uwaga: kryteria rekrutacji mogą ulec jeszcze modyfikacji w przypadku wejścia w życie uchwały dotyczącej przyznania punktów za oświadczenie o poddaniu dziecka obowiązkowym szczepieniom.

 

social position