Przebudowa chodników przy Sikorskiego i poznańskiej w ramach Budżetu Obywatelskiego

Przebudowa chodników przy Sikorskiego i poznańskiej w ramach Budżetu Obywatelskiego

Miejski Zarząd Dróg i Transportu ogłosił przetargi na przebudowę chodników przy odcinkach ul. Sikorskiego i Poznańskiej. Oba zadania zostały wybrane do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego przez społeczności dzielnicy Częstochówka-Parkitka oraz Lisiniec.

Prace w ulicy Sikorskiego mają dotyczyć odcinka od skrzyżowania z ulicą Łódzką do skrzyżowania z ulicą Bialska, po stronie południowej, na długości ok. 300 m.

Inwestycja obejmie m.in. położenie krawężników, wykonanie koryta na całej szerokości jezdni, nowych chodników, zjazdów oraz ułożenie nawierzchni z kostki brukowej szarej. Prace zakładają także frezowanie nawierzchni bitumicznej oraz wykonanie trawników.

Oferty można składać w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu do 13 marca (ul. Legionów 52). Wyłoniony z postępowaniu wykonawca powinien zrealizować inwestycję do 15 czerwca.

Przebudowa chodnika przy ul. Poznańskiej, będzie dotyczyła odcinka od ul. Szczecińskiej do Wielkoborskiej. Wyłoniony w postępowaniu przetargowym wykonawca będzie zobowiązany m.in. do położenia krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, nawierzchni z kostki brukowej szarej, wykonania trawników dywanowych oraz przymocowania tablic informacyjnych i znaków drogowych.

Oferty w przetargu można składać do 15 marca, natomiast przewidywany termin zakończenia całości robót to 15 czerwca.
Ze szczegółami dokumentacji przetargowej można zapoznać się na stronach MZDiT:
http://mzd.czest.pl/przetargi/aktualne-przetargi-ogloszone/3605-przebudowa-chodnika-na-ulicy-sikorskiego-bo

http://mzd.czest.pl/przetargi/aktualne-przetargi-ogloszone/3615-przebudowa-chodnika-przy-ulicy-poznanskiej-na-odcinku-od-ul-szczecinskiej-do-ul-wielkoborskiej-bo

 

social position