PROMENADA ŚRÓDMIEJSKA GOTOWA

PROMENADA ŚRÓDMIEJSKA GOTOWA

Na niezagospodarowanym wcześniej terenie powstała aleja wiodąca do owalnego, otoczonego zieloną skarpą placu. W centrum miasta mamy więc teraz nową przestrzeń do wypoczynku i rekreacji, z 44 nowo nasadzonymi drzewami i 1600 krzewami. Prace nad jej stworzeniem trwały dwa lata i kosztowały blisko 6,4 mln zł.


Promenada powstała na terenie poprzemysłowym, kiedyś należącym do ,,Węglobloku”. Po zamknięciu jego działalności, miejsce nie miało konkretnego przeznaczenia, pokryło się nie tylko nieuporządkowaną roślinnością, ale i pozostałościami materiałów budowlanych, gruzem, nieestetycznymi nasypami. Z czasem przekształciło się w ,,dziki parking” – z pewnością nie było to najwłaściwsze przeznaczenie tego terenu – zarówno z punktu widzenia estetyki centrum Częstochowy, jak i potencjału wynikającego z lokalizacji, zamykającej się miedzy aleją Wolności, ulicami Boya-Żeleńskiego i Skłodowskiej-Curie oraz aleją Bohaterów Monte Casino.     

Zamysłem było więc kompleksowe przekształcenie zaniedbanego terenu w nowoczesny obiekt użytkowy – pasaż spacerowo-rekreacyjny wraz z urządzeniami i instalacjami niezbędnymi do jego funkcjonowania. Całkowita powierzchnia zagospodarowanego terenu  to ponad 13 tys. m kw.  Projektując to miejsce, wydzielono strefy o odrębnych funkcjach – wypoczynku czynnego, cichego czy integracji społecznej. Przewidziano miejsca do rekreacji zarówno dla osób starszych, lubiących długie spacery, jak i młodszych,  stawiających na aktywny wypoczynek, a także dzieci. Pamiętano o dostępności tej przestrzeni dla osób z niepełnosprawnościami. Wszystkie te względy czynią nową Promenadę jedną z ważniejszych inwestycji wpisujących się w  założenia miejskiego programu ,,Kierunek Przyjazna Częstochowa”.  

Głównym elementem kompozycji jest bulwar na osi wschód-zachód – od alei Wolności do alei Bohaterów Monte Casino – łączący dwa place: wejściowy i centralny. Przy wejściowym – od alei Wolności – umieszczono rodzaj zwielokrotnionej, żelbetowej bramy przyjmującej formę pergoli. Przy placu wejściowym zainstalowano też trzy gabloty informacyjne.

Od sąsiadującej przestrzeni – zwłaszcza ruchu ulicznego w alei Bohaterów Monte Cassino – oddziela Promenadę ogrodzenie gabionowe oraz zwarta zieleń. Na murkach oporowych zainstalowano 29 drewnianych siedzisk. Główną aleją Promenady dojdziemy do owalnego, wielofunkcyjnego, placu centralnego z urządzeniami do ćwiczeń street workout. Plac ze wszystkich stron otacza skarpa „zielonego pierścienia”, która chroni przebywające na nim osoby od uciążliwości pobliskiej arterii komunikacyjnej. Na skarpie posadzono 1600 krzewów irgi płożącej. Plac centralny może służyć nie tylko celom sportowo-rekreacyjnym; sprawdzi się też po prostu jako miejsce spotkań, do których zachęcają łukowe, drewniane siedziska na murkach oporowych. Wokół placu można pojeździć na wrotkach, na przeznaczonej do tego ścieżce o żywicznej, antypoślizgowej nawierzchni. Na zewnątrz placu zamontowano także 15 łukowych ławek.

W obrębie Promenady Śródmiejskiej wydzielono służącą odpoczynkowi trawiastą ,,plażę miejską” z zainstalowanymi tam 14 leżakami. Przed plażą znajduje się pas zieleni izolacyjnej. Wyznaczono też aneksy wypoczynkowe z 8 ławkami z oparciem. Wzdłuż głównego traktu spacerowego czeka 26 takich ławek. Znajdziemy też 2 stojaki na rowery oraz łącznie 31 koszy na śmieci. Promenada  została oświetlona i objęta miejskim monitoringiem wizyjnym.

Tworząc Promenadę postawiono na maksymalne wykorzystanie istniejącej zieleni, a wiec pozostawienie jej – jeśli tylko się da – tam, gdzie była. Trawą obsiano powierzchnie naruszone podczas budowy infrastruktury technicznej, usuwaniem nasypów czy niwelacją terenu. Posadzono w sumie 44 nowe drzewa. Przy placu wejściowym jest to klon polny (7 szt.) i brzoza brodawkowata (2 szt.); w części centralnej, na koronie skarpy – gęsto nasadzony klon pospolity (31 szt.); z kolei w strefie wejściowej od strony ul. Boya-Żeleńskiego – brzoza użyteczna (4 szt.).  Przy Promenadzie pojawiły się też nowe drzewka posadzone niedawno przez piłkarzy i sztab szkoleniowy Rakowa Częstochowa.

Oficjalnie odebrano inwestycję pod koniec listopada. Roboty trwały od końcówki 2018 roku. W czwartek, 3 grudnia, z finalnym rezultatem prac zapoznał się prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, w towarzystwie swojego zastępcy Piotra Grzybowskiego oraz naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Michała Koniecznego.

Roboty kosztowały niemal 6,4 mln zł. Zajęła się nimi wyłoniona w przetargu częstochowska firma TEL-BRUK Radosław Telenga. Za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz nadzór autorski  odpowiadała Pracownia Architektury FORMA Sp. z o.o. z Blachowni.  

Promenada Śródmiejska będzie w kolejnych latach wzbogacana o nowe elementy. W przyszłym roku powinny pojawić się na niej nowe urządzenia rekreacyjne (wartości ok. 160 tys. zł), gdyż taki projekt przeszedł w głosowaniu na zadania Budżetu Obywatelskiego w dzielnicy Trzech Wieszczów.


Marcin Breczko

social position