Program zdrowotny dla ucznió II klas podstawówek oraz osób w wieku 40-60 lat

Program zdrowotny dla ucznió II klas podstawówek oraz osób w wieku 40-60 lat

Rusza realizacja dwóch bezpłatnych programów profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców miasta. Zostaną nimi objęci uczniowie II klas podstawówek oraz osoby w wieku 40-60 lat.

Pierwszy z programów to „Profilaktyka stomatologiczna dla uczniów klas II szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Miasta Częstochowy w zakresie zapobiegania próchnicy zębów na lata 2017-2021”. Celem głównym programu jest obniżenie częstości występowania próchnicy zębów i poprawa stanu zdrowia jamy ustnej dzieci w wieku szkolnym. W ramach zadania, w częstochowskich szkołach odbędą się badania przeglądowe jamy ustnej.

Całość realizuje Przychodnia Lekarska „Sanus” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie przy ul. Kopernika 45. www.przychodniakopernika45.pl tel. (34) 36-82-999.

Drugi program dotyczy wczesnego wykrywania cukrzycy typu II u mieszkańców miasta Częstochowy z zespołem metabolicznym (i przeznaczony jest dla osób w wieku 40-60 lat). Celem programu jest podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie wczesnego rozpoznawania zespołu metabolicznego i cukrzycy oraz świadomego unikania / minimalizowania czynników sprzyjających rozwojowi cukrzycy. Cel bezpośredni to wykrycie u jak największej liczby – z grupy mieszkańców zagrożonych najwyższym ryzykiem – cukrzycy związanej z zespołem metabolicznym, co spowoduje wczesne leczenie choroby i uniknięcie jej powikłań.

Realizatorem programu jest INTERMAX Sp z o.o (miejsce wykonywania badań – ul. Kopernika 38, I piętro) tel. 787-653-980, 34 324-55-26, adres e-mail: kontakt@intermed24.com.pl, www.intermed24.com.pl

social position