Prace nad “Adriatykiem”

Prace nad “Adriatykiem”

W Parku Wypoczynkowym Lisiniec w Częstochowie rośnie Strefa Wypoczynku Adriatyk. Ten etap rewitalizacji jednego z ulubionych miejsc rekreacji częstochowian zakończy się jesienią. Stoi już m.in. pawilon plażowy, niemal gotowa jest kładka nad kanałem, budowane są parkingi, wkrótce pojawi się nowa zieleń. Całość kosztuje 8,3 mln zł.      

 

 

  

Realizowany obecnie etap prac dotyczy jednego z trzech zbiorników leżących na terenie Parku Wypoczynkowego Lisiniec, nad którym najchętniej wypoczywają w sezonie częstochowianki i częstochowianie. W tym roku teren udostępniony nad częstochowskim „Adriatykiem” został nieco ograniczony, z uwagi na trwającą budowę budynku usługowego z zapleczem gastronomicznym, a także parkingów i strefy wjazdu od strony ul. Toruńskiej. Z części nowej plaży i pomostów można już było jednak od czerwca korzystać. Obecnie pawilon już stoi, trwają jeszcze prace związane m.in. z budową tarasu i pomostów spacerowych oraz wykończeniem wnętrz.

Teren budowy odwiedził w czwartek m.in. prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk, który zapoznał się z postępem prac. Jak zapowiada wykonawca inwestycji – częstochowska Przemysłówka – końcowy efekt tego etapu rewitalizacji powinien być widoczny w końcu października.

Poniżej prezentujemy szczegółowo zakres zadania i aktualny stan zaawansowania inwestycji.

Rewitalizacja Parku Lisiniec w Częstochowie – I etap – Budowa Strefy Wypoczynku Adriatyk w Parku Lisiniec w Częstochowie.

Zakres prac w obecnym etapie przewiduje:

– budowę parkingu, wjazdu i wejścia na teren parku, placów, ciągów pieszych i komunikacyjnych oraz ścieżek rowerowych;

– budowę budynku usługowego – pawilonu plażowego z zapleczem gastronomicznym dla korzystających z kąpieliska, plaży i wszelkich elementów infrastruktury sportowo-rekreacyjnej zlokalizowanych w parku oraz z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi i pomieszczeniami dla ratowników;

– realizację urządzeń infrastruktury technicznej związanych z budynkiem;

– rozbudowę plaży wraz z przebudową nabrzeża (umocnienie gabionami) i zmianą obrysu zbiornika – przesunięciem brzegu;

– wykonanie kładki nad kanałem (konstrukcja żelbetowa), pomostów wodnych i lądowych (konstrukcja drewno + kompozyt) oraz wieży ratowniczej;

– oświetlenie terenu i monitoring;

– realizację elementów małej architektury (ławki, kosze, itp.).

Realizacja zadania wymaga również nowego urządzenia zieleni z uwagi na nowe zagospodarowanie terenu.  W ramach zadania  wykonawca wykona nasadzeń 102 nowych drzew oraz obsadzi krzewami powierzchnię ponad 1,07 tys. m2 . Wśród drzew pojawi się przede wszystkim wiśnia piłkowana “Kikushidare-zakura”, a także lipa drobnolistna, platan klonolistny, sosna czarna, klon pospolity i jesion wyniosły. Wśród krzewów zasadzona zostanie tawuła, róża pomarszczona, lilak, irga płożąca i irga szwedzka czy pęcherznica kalinolistna…

Plaża została już w większości pokryta piaskiem morskim z Łeby – warstwą o średniej grubości 30 cm. Reszta plaży – leżąca obecnie na wygrodzonym terenie budowy – zostanie odpowiednio uporządkowana w końcowej fazie realizacji inwestycji.

Do chwili obecnej wykonano:

– budynek: fundamenty, ściany zewnętrzne, stropodach, taras (ławy i stopy fundamentowe, słupy, strop), zamontowano stolarkę okienną i drzwiową aluminiową, instalację grzewczą podposadzkową, elektryczną, instalację wentylacji;

– w trakcie wykonywania instalacja gazowa, wylewki posadzkowe, trwają roboty elewacyjne docieplenia wełną mineralną oraz prace przy tarasach budynku;

– powierzchnia tarasowa częściowo zostanie zamknięta ściankami z poliwęglanu;

– kładka żelbetowa dla pieszych przy budynku plażowym – konstrukcję wykonano w 100% trwają prace okładzinowe z deski kompozytowej, do założenia pozostały balustrady;

– pomosty spacerowe z okładziną deską kompozytową wykonano na obiekcie w 70%, całkowicie zakończone i oddane do użytku są pomosty na półwyspie i na wydzielonym kąpielisku;

– gabiony wzmacniające brzeg wykonano w 100%;

– wieża ratownika – wykonano 100%;

– w trakcie budowy są parkingi i drogi dojazdowe;

– wykonano zasilanie energetyczne, kanalizację sanitarną, wodociąg, rozpoczęto instalację gazową.

Wszystkie prace powinny zostać zrealizowane do końca października. Z końcem maja uzyskano pozwolenie na częściowe użytkowanie obiektu, tj. na fragment plaży wraz z pomostami z desek kompozytowych.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została wykonana przez firmę Witold Rudecki ARCHITEKTONIKA. Inwestorem zastępczym zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem został Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „PRIMEX”. Generalnym wykonawcą jest P.B.P. Przemysłówka S.A. Wartość zamówienia to 8,3 mln zł.

Z wykorzystaniem informacji z Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych UM

social position