Powstają centra przesiadkowe

Powstają centra przesiadkowe

Zmienia się otoczenie trzech dworców kolejowych w Częstochowie – Głównego (od strony ul. Piłsudskiego), Stradom i Raków. Widać już pierwsze efekty prac, które potrwają do lata przyszłego roku. Całość miejskiej inwestycji będzie kosztować blisko 69 mln zł, z czego dofinansowanie europejskie to 27,5 mln zł.

Centra mają dać możliwość szybkiej przesiadki między różnymi środkami transportu publicznymi i prywatnymi, a także poprawić funkcjonalność, dostępność komunikacyjną i estetykę otoczenia częstochowskich dworców kolejowych.

– Centra przesiadkowe powinny ułatwić podróż zarówno częstochowiankom i częstochowianom, jak i wszystkim dojeżdżającym do szkoły, pracy czy odwiedzającym nasze miasto. Oprócz efektu większej wygody i bezpieczeństwa, liczymy także na komunikacyjne odciążenie miasta, bo dzięki centrom więcej osób może przekonać się do poruszania się publicznymi środkami transportu, zamiast prywatnymi samochodami.

Prace przygotowawcze rozpoczęły się w końcu ubiegłego roku. Obecnie we wszystkich lokalizacjach widać już nowe elementy infrastruktury parkingowej i drogowej. Przy ul. Piłsudskiego stanęła także konstrukcja zadaszenia centrum, które zlokalizowane będzie po wschodniej stronie głównego, śródmiejskiego dworca. Warto przypomnieć, że w ramach inwestycji znacząco uzupełniona zostanie sieć dróg rowerowych – powstanie bądź zostanie przebudowanych ok. 10 km takich dróg łączących dworce.

W ramach budowy centrów powstają miejsca parkingowe typu Park and Ride, które połączone będą z drogami rowerowymi, stacjami rowerowymi, stanowiskami dla taksówek oraz komunikacją zbiorową. Budowa centrów to także przebudowa odcinków ulic: Piłsudskiego (od alei Najświętszej Maryi Panny do ul. Piotrkowskiej), Pułaskiego (wraz z powstałym już rondem przy wiadukcie w ul. Bohaterów Monte Cassino) i układu drogowego przy dworcu na Rakowie. Tu rozbudowa układu zbiega się w czasie z modernizacją linii tramwajowej, w tym pętli tramwajowej w alei Pokoju.

W związku z pracami dojazd i dojście do dworców kolejowych są czasowo utrudnione (w przypadku Dworca Głównego – tylko od strony ulicy Piłsudskiego, która jest zamknięta dla ruchu kołowego od skrzyżowania z ul. Katedralną).

Centra z częścią drogową będą kosztować 68 mln 865 tys. zł. Częstochowa uzyskała do realizacji samych centrów dofinansowanie w wysokości 27,5 mln zł ze środków UE w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych na lata 2014-2020.

Zasadnicze prace przy budowie węzłów przesiadkowych powinny zakończyć się do końca czerwca 2020 roku, a całość umowy ma być zrealizowana do końca sierpnia 2020 roku. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego.

Z budową centrów wiąże się wdrażanie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej na przystankach komunikacji miejskiej, który jest realizowany w ramach osobnej umowy, kosztem 3,6 mln zł. Na system złoży się 50 cyfrowych tablic przy 47 najważniejszych przystankach autobusowych i tramwajowych – a 3 zostaną zamontowane przy centrach przesiadkowych w trakcie finalizacji ich budowy. Tablice, których testy rozpoczną się jesienią, będą informować o rzeczywistym czasie przyjazdu i odjazdu pojazdów oraz ewentualnych utrudnieniach w ruchu.

Warto przypomnieć, że od pewnego czasu działa autorska aplikacja Live MPK, dzięki której można śledzić ruch miejskich autobusów na poszczególnych przystankach.

Poniżej: zdjęcia z prac przy trzech centrach przesiadkowych – Częstochowa Główna (ul. Piłsudskiego), Raków i Stradom. 

social position