POĆWICZYMY NA NOWYCH PLACACH W KAWODRZY, NA GRABÓWCE I STRADOMIU

POĆWICZYMY NA NOWYCH PLACACH W KAWODRZY, NA GRABÓWCE I STRADOMIU

Rewitalizację przejdzie plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 29, a na Stradomiu i Grabówce powstaną place rekreacji na wolnym powietrzu. Miasto czeka na oferty w przetargu na te inwestycje.


Plac zabaw przy przedszkolu przy ul. Osada Młyńska w Kawodrzy czeka rewitalizacja – obejmie drobne prace rozbiórkowe oraz montaż urządzeń zabawowych i elementów małej architektury. Na placu pojawi się pergola; zostanie też ułożona nowa nawierzchnia. Inwestycja obejmie również prace remontowo-konserwacyjne oraz wyrównanie i oczyszczenie terenu wokół placu.

Na Grabówce – w rejonie skrzyżowania ul. Pawiej i Kiepury – zbudowany zostanie plac rekreacji ruchowej. Inwestycja zacznie się od drobnych prac rozbiórkowych i usunięcia istniejącego żywopłotu. Następnie zostaną tam zainstalowane urządzenia do ćwiczeń i elementy małej architektury. Plac pokryje nawierzchnia z kruszywa i kostki brukowej. Całości dopełnią nasadzenia nowych krzewów, a przyległy teren zostanie wyrównany i oczyszczony.

Plac rekreacji ruchowej w dzielnicy Stradom pojawi się w obrębie zieleńca położonego przy ul. Mieszka Starego. Prace rozpoczną się od drobnych prac rozbiórkowych, po których na miejscu zostaną zamontowane urządzenia do ćwiczeń i elementy małej architektury. Plac pokryje nawierzchnia z kostki brukowej, trawniki zostaną odtworzone, a przyległy teren – wyrównany i oczyszczony.

Oferty w postępowaniu przetargowym można składać do 17 kwietnia, do godz. 9.30, w Biurze Obsługi Interesanta UM przy ul. Śląskiej 11/13. Szczegóły dostępne są pod linkiem http://bip.czestochowa.pl/przetarg/1157597/wykonanie-placow-zabaw-i-rekreacji-ruchowej-dla-mieszkancow-3-czesci

Zakończenie całości robót i odbiór inwestycji ma nastąpić do końca lipca.

 

social position