PIERWSZAKI Z SP 36 SĄ JUŻ UCZNIAMI CO SIĘ ZOWIE!

PIERWSZAKI Z SP 36 SĄ JUŻ UCZNIAMI CO SIĘ ZOWIE!

Uroczyste pasowanie na ,,prawdziwych” uczniów i uczennice odbyło się w tej szkole we wtorek, 26 października.


Szkoła Podstawowa nr 36 im. Polskich Olimpijczyków, która właśnie symbolicznie przyjęła do swojej społeczności nowych wychowanków, przechodzi aktualnie termomodernizację. Inwestycja w placówce przy ul. Kasztanowej ma się zakończyć jesienią przyszłego roku. Jak to często bywa, przy okazji ,,docieplenia” szkoły wykonane zostaną też drobne naprawy czy usprawnienia o innym charakterze, także poza budynkiem – m.in.  wymiana nawierzchni placu, chodników czy zamontowanie piłkochwytów przy boisku.

Miło było uczestniczyć w tym wyjątkowym wydarzeniu.

(fot. Łukasz Kolewiński)

social position