OSTROŻNIEJ, SENIORZE

OSTROŻNIEJ, SENIORZE

Spadek przestępstw metodami „na wnuczka” czy „na policjanta”, większa świadomość seniorów i ich bliskich, a także włączenie do współpracy na rzecz bezpieczeństwa najstarszych mieszkanek i mieszkańców innych instytucji – to efekty pierwszej edycji akcji „Bądź bezpieczny seniorze”, zainicjowanej przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS oraz Komendę Miejską Policji w Częstochowie.

18 grudnia w Komendzie Miejskiej Policji podsumowano wspólne działania. W spotkaniu uczestniczyli prezydent Krzysztof Matyjaszczyk, Komendant Miejski Policji  mł. insp. Dariusz Atłasik oraz prezes ZGM TBS Paweł Konieczny. Omówiono założenia akcji i jej pierwsze znaczące rezultaty. Kampania „Bądź bezpieczny seniorze” przyniosła zauważalny spadek przestępstw dokonywanych na seniorach metodami „na wnuczka” i „na policjanta”. W 2016 roku przypadków takich oszustw było 37, z czego w 20 przypadkach doszło do przekazania pieniędzy. W tym roku do połowy grudnia do przekazania pieniędzy przez oszukane osoby doszło w 14 przypadkach.

–  Efekty akcji ZGM TBS i Policji to nie tylko spadek przestępstw metodami „na wnuczka” czy „na policjanta”, to przede wszystkim większa świadomość seniorów i ich bliskich – mówi prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. – Tylko prewencyjne działania są w stanie uchronić naszych rodziców, dziadków czy starszych sąsiadów przed skutkami działań oszustów.

Cieszymy się, że mamy wsparcie innych podmiotów w działaniach związanych z zapobieganiem tego typu przestępstwom. Wspólnie udało nam się dotrzeć do sporej ilości mieszkańców Częstochowy, którzy potencjalnie mogliby stać się ofiarą oszustwa. Najważniejsze jest dla nas poczucie, że to co robimy pomaga i przynosi pozytywne efekty – dodaje mł. insp. Dariusz Atłasik.    

Przypomnijmy, że akcja „Bądź bezpieczny seniorze” została zainicjowana w sierpniu tego roku w Częstochowskim Centrum Aktywności Seniorów przy ulicy Staszica. Na potrzeby działań prewencyjnych powstał specjalny edukacyjny spot z udziałem częstochowskich seniorów – podopiecznych Centrum, a także spot radiowy z udziałem rzeczniczki Policji w Częstochowie podkom. Marty Ladowskiej. 

W pierwszym etapie akcji w zasobach komunalnych pojawiło się 1000 plakatów autorstwa dzielnicowego Daniela Zycha z ostrzeżeniami i telefonami alarmowymi, pod którymi można sprawdzić, czy mamy do czynienia z oszustem. W drugim etapie akcji do 327 mieszkańców z podobnym ostrzeżeniem dotarli pracownicy miejskiej spółki i dzielnicowi. ZGM TBS zapraszał także starszych mieszkańców na edukacyjne pogadanki do siedzib sześciu oddziałów eksploatacji.

Akcja spotkała się z aprobatą lokatorów i pozytywną oceną Komendy Głównej Policji, odbiła się również szerokim echem w Częstochowie. Pisały o niej niemal wszystkie lokalne media, dzięki czemu jej założenia dotarły do wielu mieszkańców. O akcji było też głośno w kraju – materiał na ten temat można było zobaczyć w jednym z grudniowych wydań „Wydarzeń” telewizji Polsat

Do działań na rzecz seniorów Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zaprosił także inne instytucje i podmioty. Informacje o akcji ZGM TBS i Policji były dostępne na stronach internetowych miejskich spółek, Straży Miejskiej, Miejskiego Szpitala Zespolonego i spółdzielni mieszkaniowych.

Już wiadomo, że akcja „Bądź bezpieczny seniorze” będzie kontynuowana również w przyszłym roku.    

social position