Odbiór odpadów zielonych

Odbiór odpadów zielonych

Centrum Usług Komunalnych informuje, w jaki sposób będzie można pozbyć się odpadów zielonych – w szczególności skoszonej trawy – do końca sierpnia.  

Biorąc pod uwagę ilość tego rodzaju odpadów – oraz zgłaszane zapotrzebowanie na ich odbiór – Centrum Usług Komunalnych od maja do końca sierpnia odbierze z nieruchomości zamieszkałych odpady ulegające biodegradacji (w  szczególności skoszoną trawę) w następujący sposób:

  • Osoby segregujące odpady i posiadające pojemnik na bioodpady wystawiają razem z pojemnikiem dodatkowo 3 worki z odpadami zielonymi, zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów ulegających biodegradacji.
  • Osoby segregujące odpady i posiadające pojemnik na bioodpady oraz pojemnik na popiół postępują jak wyżej. Dodatkowo mogą zgłosić potrzebę odbioru odpadów zielonych z pojemnika na popiół plus maksymalnie 3 worki, zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów ulegających biodegradacji.
  • Osoby, które nie segregują odpadów i posiadają pojemnik na popiół mogą zgłosić potrzebę odbioru  odpadów zielonych z pojemnika na popiół plus maksymalnie 3 worki, zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów ulegających biodegradacji.
  • Osoby, które nie segregują odpadów i nie posiadają pojemnika popiół  mogą zgłosić potrzebę odbioru maksymalnie 5 worków z odpadami zielonymi, zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów ulegających biodegradacji.

Zgłoszenie potrzeby opróżnienia pojemnika na popiół z odpadów zielonych należy kierować na adres mejlowy zgloszenia@cuk.czestochowa.pl – minimum 7 dni przed terminem odbioru odpadów biodegradowalnych w danej dzielnicy.


na podstawie informacji Centrum Usług Komunalnych

social position