Odbiór odpadów problemowych

Odbiór odpadów problemowych

Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne informuje, że w najbliższą sobotę – 9 marca – ponownie zostanie zorganizowany odbiór odpadów problemowych/niebezpiecznych. Mobilny Punkt dotrze do wszystkich dzielnic miasta. Kolejna taka możliwość w czerwcu.

Odpady problemowe to m.in. przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, a także zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o małych gabarytach.

MPZOP (Mobilny Punkt Zbierania Odpadów Problemowych):

W wyznaczonych punktach cztery razy do roku do pojazdu mobilnego oddajemy: przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie, akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o małych gabarytach.

PAMIĘTAJ!!!

Wrzucanie odpadów problemowych do odpadów komunalnych stanowi zagrożenie dla środowiska. Nie mieszaj odpadów problemowych z innymi odpadami.

Odpady problemowe – to szczególny rodzaj odpadów w strumieniu odpadów komunalnych, które ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny i inne właściwości stwarzają zagrożenie dla środowiska.

PAMIĘTAJ!

Odpady problemowe (wymagające opakowania) powinny znajdować się w szczelnych (niecieknących) i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać oryginalną informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania.

http://edu.czpk.czest.pl/inne-odpady-komunalne/informacja-dotyczaca-odpadow-niebezpiecznych-problemowych

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

 

TERMIN:

09.03.2019r.

DZIELNICA WYCZERPY 7:30-8:15 ul. Norwida 17/21

DZIELNICA MIRÓW 8:30-9:10 ul. Rozdolna 1

DZIELNICA ZAWODZIE-DĄBIE 09:20 -10:00 ul. Parking Włókniarza od ulic Ruckemana i Olsztyńskiej

DZIELNICA STARE MIASTO10:15 -11:00 ul. Stary Rynek 24

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE 11:10 –11:50 ul. ul. Szymanowskiego 9

DZIELNICA TRZECH WIESZCZÓW 12:00 -12:40 ul. Zana 13

DZIELNICA OSTATNI GROSZ 07:30 -08:10 ul. Równoległa 38/40

DZIELNICA RAKÓW 08:20 -09:00 ul. Żarecka 44a

DZIELNICA WRZOSOWIAK 09:15 –10:00 ul. Lechonia –Wierzbowa

DZIELNICA WRZOSOWIAK 10:10 –10:50 ul. Kasztanowa 12/14

DZIELNICA BŁESZNO 11:00 –11:40 ul. Bór 106

DZIELNICA BŁESZNO 11:50 –12:30 ul. Długa 36 (plac OSP)

 

social position