Obywatelskie inwestycje- tegoroczne efekty

Obywatelskie inwestycje- tegoroczne efekty

Realizacja wybranych w głosowaniu pomysłów 5. edycji częstochowskiego Budżetu Obywatelskiego jest na finiszu. Łącznie w tym roku było to około 120 zadań, wśród których nie zabrakło kolejnych inwestycji w place zabaw, chodniki, miejsca parkingowe, ale także zieleń i ekologię.


W kolejnych odsłonach BO trafiają się pomysły mniej typowe, a korzystne np. dla środowiska i warte upowszechnienia. I tak np. w parku między ulicami Pustą a Iglastą stanęły domki dla owadów zapylających. Takie owady to sojusznicy człowieka dbającego o estetykę miejskich zieleńców, parków czy ogrodów – domki zwabiają je w takie miejsca, pomagają przetrwać chłodniejsze dni, a w zamian owady pomagają roślinom wytwarzać owoce, przy okazji chroniąc je przed szkodnikami. Domki kosztowały 2,5 tys. zł.

Z kolei w dzielnicy Środmieście na terenach zielonych, w tym m.in. w parku przy ul. św. Barbary – kosztem 6,2 tys. zł – powstały budki dla nietoperzy i ptaków, czyli kolejnych zwierząt, które warto ,,zapraszać” na obszary miejskiej zieleni. ,,Skrzynki” dla nietoperzy są dla tych ssaków przejściowym schronieniem podczas przelotów między kryjówkami zimowymi i letnimi, a także miejscem przebywania kolonii rozrodczych. Nietoperze potrafią skutecznie chronić nas przed komarami, a o zaletach licznej obecności ptaków w mieście nikogo nie trzeba przekonywać. W całym Śródmieściu Częstochowy wkrótce będzie łącznie 180 budek dla ptaków i 80 dla nietoperzy.
 
Stworzony z inicjatywy rady lokatorów i dzięki wsparciu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” minipark przy ul. Żareckiej wzbogacił się o 6 lamp solarnych. Ten nowoczesny i ekologiczny typ oświetlenia zasilany jest w pełni energią pochodzącą ze światła słonecznego – za dnia ją gromadzi, a używa jej po zmroku. Zamontowane na słupach oprawy wyposażone są w czujnik ruchu. Dzięki temu lampy świecą intensywniej w momencie, gdy ktoś pod nimi przechodzi. Park kieszonkowy na Rakowie jest pierwszym zieleńcem w Częstochowie wyposażonym w oświetlenie solarne. Koszt to 55,2 tys. zł. Zadanie objęło też posadzenie 4 drzew (z gatunku katalpa bignoniowa w odmianie kulistej) oraz 180 krzewów pęcherznicy kalinolistnej (w odmianie o liściach czerwonych i żółtych), w formie żywopłotu.

Nie brakowało zadań bardziej tradycyjnych – jak wybudowanie drogi wewnętrznej, chodnika i instalacja oświetlenia w pobliżu Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. św. Augustyna (za kwotę 142 tys. zł) czy placu zabaw przy ul. Szymanowskiego 12, 14, 16 (kosztem 221 tys. zł). Za 175 tys. zł sfinansowano także częściowy remont Filii nr 7 Biblioteki Publicznej przy alei Pokoju i zakupiono dla niej wyposażenie.

Miejsca wspomnianych wyżej, zrealizowanych zadań z Budżetu Obywatelskiego 12 grudnia odwiedził prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk.

Warto wspomnieć także o innych zakończonych w ciągu roku zadaniach. I tak nowe boisko typu ,,Orlik” powstało przy Szkole Podstawowej nr 54, a podstawówkom nr 36 i 53 przybyły centra multimedialno-informatyczne. Powiększyły się zbiory filii bibliotecznych przy ulicach Krakowskiej i Nadrzecznej. Kolejne wyświetlacze odliczające czas do zmiany świateł zostały uruchomione na skrzyżowaniach u zbiegu ul. Krakowskiej i alei Wojska Polskiego, alei Wolności z ulicami Kopernika i Orzechowskiego, Faradaya i Legionów czy Dekabrystów i Kilińskiego. Na całe rodziny czeka ,,zielony” zakątek rekreacji przy ul. Fertnera, grill park przy promenadzie Niemena, a w innym lubianym miejscu wypoczynku – Lasku Aniołowskim – wykonano prace porządkowe i remontowe. Kolejne miejskie instytucje – z miejskich środków BO – otrzymały ratujące życie defibrylatory (29 sztuk), a wybranych pracowników przeszkolono z ich obsługi. Do jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Kawodrzy Górnej i Dolnej, Kuźnicy Marianowej, Liszce Dolnej czy Dźbowie trafił nowy sprzęt i umundurowanie. Poprawiły się znowu warunki życia  psów i kotów oczekujących na adopcję w Częstochowskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt.

W sumie gotowych – bądź na ukończeniu – jest około 120 zadań tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego.

social position