Nowy sprzęt w szkołach

Nowy sprzęt w szkołach

34 pracownie w 9 szkołach zostały doposażone i wyremontowane kosztem 3,8 mln zł w ramach projektu unijnego „Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start – doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie”. Projekt podsumowano przy okazji przekazania Zespołowi Szkół Samochodowo-Budowlanych auta z oprogramowaniem diagnostycznym do praktycznej nauki zawodu.

Oprócz specjalnie przygotowanego, w pełni wyposażonego samochodu częstochowska szkoła ze środków projektu otrzymała – do pracowni pojazdów samochodowych: układy kierownicze, skrzynię biegów, panele elektroniczne i oświetleniowe, a także – do warsztatu techniczno-mechanicznego – obrabiarkę CNC. Wartość sprzętu i remontów wyniosła 250 tys. zł, z czego szkoleniowe auto kosztowało 56 tys. zł.

– Ja uczyłem się na maszynach starszych od siebie, ale dzisiejszy, bardzo szybki postęp technologiczny wymaga, abyście mieli dostęp do nowoczesnego sprzętu, z którym spotkacie w firmach, u waszych pracodawców – mówił podczas uroczystości przekazania samochodu prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. – Ten sprzęt i nasze unijne projekty wspierające szkolnictwo zawodowe służą temu, żebyście uzyskali w szkole kwalifikacje pozwalające zdobyć w Częstochowie dobrą, satysfakcjonującą pracę.

Zarówno finalizowany obecnie projekt „Praktyczne kształcenie…” związany z doposażeniem pracowni zawodu, jak i projekt „Zawodowa współpraca” (który potrwa do lipca 2019 r.), wpisują się w miejski program „Teraz Lepsza Praca”. W jego ramach władze miasta podnoszą kompetencje zawodowe częstochowian, standardy i możliwości praktycznego kształcenia, a jednocześnie premiują i promują solidnych pracodawców.

Co istotne, zakupy sprzętu w ramach projektu  „Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start – doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie”, zostały wcześniej skonsultowane nie tylko ze szkołami, ale także z otoczeniem gospodarczym, aby odpowiadały wymogom nauki zawodu w standardzie odzwierciedlającym realne warunki pracy.

Oprócz Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanychpraktyczne, nowoczesne elementy wyposażenia otrzymało też 8 innych szkół zawodowych. Aż 8 pracowni, w tym komunikacji w języku obcym i sieci telekomunikacyjnychdoposażono w Technicznych Zakładach Naukowych. Zespół Szkół Technicznych otrzymał m.in. ściankę wspinaczkową dla dekarzy czy turbinę wiatrową do pracowni energii odnawialnej, „Reymont” wzbogacił się m.in. o zestaw do fotografowania przedmiotów w 3D, a „Żeromski” o wyposażenie pracowni projektowania fryzur.

Cały projekt zamyka się kwotą ok. 3 mln 800 tys. zł, z czego ponad 573 tys. zł stanowił wkład miasta, reszta pochodziła z Unii Europejskiej. Z doposażonych pracowni i warsztatów skorzysta rokrocznie ponad 2800 uczennic i uczniów.

Projekt powiązany jest, w ramach wiązki projektów „szkolnictwo zawodowe”, z projektem „Zawodowa współpraca”, który będzie trwał jeszcze do końca lipca 2019 r. Ten projekt – wartości ponad 13 mln zł – obejmuje, obok zakupów pomocy dydaktycznych dla 56 pracowni w 11 szkołach, także doradztwo, kursy, zajęcia i praktyki uczniowskie.

Oba służą temu, aby uczniowie i absolwenci częstochowskich szkół byli na rynku pracy bardziej konkurencyjni i stanowili dobrze przygotowaną kadrę dla rozwijających się w Częstochowie, m.in. na terenach specjalnych stref ekonomicznych, firm.

social position