Nowy Przewodniczący Rady Miasta

Nowy Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Niesmaczny został nowym przewodniczącym Rady Miasta Częstochowy. Jest miejskim radnym od 17 lat.  

Za kandydaturą Zbigniewa Niesmacznego, który reprezentuje klub radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej, głosowało (w głosowaniu tajnym) 18 radnych. Inne kluby nie zgłosiły w czasie czwartkowej sesji Rady Miasta swoich kandydatur na tę funkcję.

Zbigniew Niesmaczny jest absolwentem Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Politechniki Częstochowskiej. Prowadzi działalność gospodarczą. To doświadczony samorządowiec, który pracował m.in. w komisjach edukacji, rozwoju regionalnego i gospodarki, praworządności oraz rewizyjnej. Obecnie jest przewodniczącym Komisji Skarbu. Radnym Miasta Częstochowy jest nieprzerwanie od 2002 r., czyli obecnie – już piątą kadencję.
Zastąpił na stanowisku przewodniczącego RM Zdzisława Wolskiego, który w ostatnich wyborach parlamentarnych uzyskał mandat poselski.

Funkcję wiceprzewodniczących Rady Miasta Częstochowy sprawują obecnie: Jolanta Urbańska, Jacek Krawczyk i Łukasz Kot.

social position